DEL

En viktig forutsetning for verdiskaping er at båter, maskiner og annet funger, på land som på vann. Kystmagasinets Serviceguide gjør det enklere for deg å finn viktig kontakt informasjon når du trenger det. Her har vi samlet kontaktdetaljer som kan gjøre det raskere å finne hjelp når det trengs.


( 12.06.2015 )

– De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker i fjor sommer. Uten bedriftene i Kystmagasinets Serviceguide ville det ikke blitt tatt opp en eneste fisk fra havet eller fra merder. Det ville ikke vært en eneste fiskebåt som kastet loss eller fisk som ble pakket og eksportert.

 

Det blir sagt at bak enhver suksessrik mann står det en kvinne. Dette kan snus til at bak enhver suksessrik fisker står det mange, mange leverandører og servicebedrifter. De fleste leverandører sørger ikke bare for at fiskeflåten og fiskeindustrien har det beste tilgjengelige utstyr, men sørger også for service etter at det er levert. Atter andre er spesialisert til å yte service på kort varsel når problemer oppstår.

Bilde 2

Hvis fiskeforedlingsbedrifter og fiskemottak stopper opp på grunn av tekniske problemer blir fiskerne ofte skadelidende.

 

Dyrt å ligge uvirksom

Det koster svært mye for eieren når en fiskebåt blir liggende i havn på grunn av problemer med motor, fiskeutstyr, elektronikk eller annet. Da er det viktig å ha servicepersonell som gjerne står opp på svarte natta for å gjøre sitt til at et problem blir fikset.

 

For fiskerne gjelder det å kunne kontakte de rette firmaene, og raskest mulig. Navnet har de ofte, og noen ganger også telefonnummer, liggende i mobilen. Men ikke alltid. Andre ganger er de på fiske steder hvor de sjelden er. Da er det verdifullt om service kan finnes lokalt og bestilles mens en går til havn.

Bilde 3

Fiskerne skaper enorme verdier. En stor andel av verdiene som skapes investeres i utstyr og tjenester.

 

Nord-Norge på fisketoppen

Fiskerinæringen er en del av kysten fra Østfold til Finnmark. De siste tallene viser at sjømatnæringen i Finnmark, Troms og Nordland hadde en verdiskaping (inkludert tilknyttede næringer gjennom verdikjeden) på om lag 16,1 mrd. kroner i 2012, og at den skapte vel 18.200 årsverk. Dette er en svak reduksjon i verdiskapingen fra 2010 og en økning i sysselsetting på 1.100 årsverk fra 2010. Nord-Norge er den største sjømatregionen i Norge i 2012 – målt i både verdiskaping og årsverk. Det er også her en finner de fleste, om ikke største fiskefartøyene, og de viktigste fiskeriene.

 

Det er ikke bare båter fra de nordlige fylkene som fisker i nord. Å dra på Lofotfiske eller fiske utenfor Vest-Finnmark er noe selv små sjarker fra lengst sør i Norge gjør. For noen er det første gang de er på torskefiske i nord, og skulle noe skjer med båt eller utstyr, håper vi denne Kystmagasinets Serviceguide kommer til nytte.

 

Stor og viktig industri på Møre

Selv om Møre og Romsdal og Midt-Norge samlet sett har flest store fiskefartøyer, og store tunge industriklynger som produserer og bygger utstyr og båter, er det mindre verdiskaping, målt i form av fangst, her enn i nord.

 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hadde en samlet verdiskaping på om lag 13,7 mrd. kroner i 2012, som skapte vel 14.700 årsverk. Verdiskapingen hos leverandørene økte med vel 0,8 mrd. kroner fra vel 6,2 mrd. kroner 2010 til i underkant av sju mrd. kroner i 2012.

 

Det er ikke tvil om at Møre og Romsdal, som enkeltfylke, skaper de største verdiene i form av utstyrsleveranser og serviceoppgaver på fiskeflåten. Men SINTEF har valgt å skille Møre og Romsdal fra Vestlandet og inkludere det med de to Trøndelagsfylkene. Disse to står nok for en relativt liten andel av den totale verdiskapingen på 13,7 milliarder kroner.

Bilde 4

Garnbåten Hauge Jr. ved kai utenfor Storvika i Ålesund.

 

Stor økning på Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland hadde en verdiskaping på om lag 15,6 mrd. kroner i 2012 og skapte vel 16.000 årsverk. Dette representerer en økning på 1,9 milliarder NOK og 2.700 årsverk fra 2010. Verdiskapingen hos leverandørene økte med vel 3,2 mrd. kroner fra 2010 til totalt 9,5 mrd. kroner i 2012, og viser at Vestlandet har en svært godt utviklet leverandørindustri.

 

Tallene vi gjengir kommer fra SINTEF sin årlige undersøkelse av verdiskapingen i norsk sjømatnæring. Den innbefatter både direkte og indirekte verdiskaping.

 

Verdiskaping i utlandet

Den reelle verdiskapingen norsk sjømatnæring står for omfatter også verdiskaping i utlandet. Norske fiskefartøyer er fulle av importert utstyr. Komplette fiskefartøyer leveres fra blant annet Danmark og Tyrkia, fiskegarn, notlin og tau kommer fra blant annet Baltikum og Asia og skipsmotorer fra en rekke land. Service på fartøyer foretas ofte i Danmark og skaper stor verdiskaping direkte for bedrifter, og også for underleverandører i mange små danske kystsamfunn. Men det finnes ingen tall for dette. Men det er snakk om import til Norge av utstyr og fartøyer verdt flere milliarder kroner årlig, og kjøp av service i Danmark og delvis Baltikum for flere milliarder i året.

 

Det er derfor Kystmagasinet gjentar fjorårets Serviceguide. Vi vil gjerne være med på å sette bedriftene som skaper og gjør det mulig å være en av verdens ledende fiskerinasjoner i fokus, ved å gjøre det enda lettere for fiskerne å få kontakt når det trengs.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.