Mange av oss har for lengst begynt å tenke digitalt på mange områder, og det finnes i dag få igjen som ikke har besøkt en nettside, lest et digitalt magasin, eller en brosjyre en eller annen gang. Verden er på full fart inn i den digitale verden. Men er markedsføringsmaterialet for dine produkter det?

Gjennom mer enn 20 aktive år innen fiskerinæringen har vi opparbeidet oss god kjennskap til fiskeri, oppdrett og sjømat. Vi har gjennom direkte kontakt med bedrifter og kunder lenge sett et sterkt digitalt behov i næringen, og med vår Digital Avdeling ønsker vi å gjøre noe med dette.

Vi ønsker å bistå kundene våre utover DERES annonseringSBEHOV

I dag er det selvskrevet med en nettside, og det er betydelig enklere å få noe på plass enn hva det en gang var. Optimalisere innhold, design og funksjonalitet mot riktig brukergruppe er derimot noe man alltid streber etter å forstå. Tall viser at 93 % av brukerne påvirkes av det visuelle på nett, og tall fra Google viser en økning på 91 % av brukere på mobil. Dette er tall som også fiskerinæringen må ta inn over seg.

Riktige elementer

Vi ser fantastiske skipsdesign og lager utallige reportasjer av populære nybygg og spennende bedrifter, men når vi besøker nettsidene til de vi er innom er det langt fra alltid at vi får den samme fantastiske følelsen. Enkelte ganger er vi litt usikre på om vi faktisk har kommet til riktig nettside.

Det er her vi ønsker å benytte oss av vår erfaring fra bransjen. Gjennom mange besøk på nasjonale, og internasjonale messer og arrangementer har vi samlet mange inntrykk fra både brukere og kunder. Vi ønsker å gi bedrifter og organisasjoner i bransjen et konkurransefortrinn gjennom å gjøre de mer synlige på nett.  I fiskerinæringen er det mange bedrifter som driver med mye spennende, og da er det viktig at brukeren enkelt finner fram til denne informasjonen.

Ved riktig implementering av enkelte elementer hjelpes brukeren til å forstå bedriftens historie, og hvilke produkter som tilbys. Andre elementer kan igjen brukes til å forsterke inntrykket brukeren får når de først kommer inn på nettsiden.  Det er ikke nødvendig og implementere alt som finnes av funksjonalitet der ute, men mange av de riktige verktøyene kan løfte brukerens opplevelse av bedriften.

Lead Generering

Å kunne bruke digitale verktøy for lead generering er viktig i en konkurransepreget bransje hvor det skjer mye. En innkjøper gjør i gjennomsnitt 12 nettsøk før de tar direkte kontakt. Et godt inntrykk på nett er derfor viktig. Kommer brukeren mobilveien, er det stor sjanse for at et lead går tapt om nettsiden ikke er tilpasset mobil. Fiskerinæringen er også en internasjonal næring, hvor språk er en viktig faktor. At man skal miste gode leads på nett grunnet manglende språktilpasninger er unødvendig i dagens teknologiske verden.

Nettsider er nåtidens butikkvindu

Digitale verktøy

Med fokus på produksjon av innhold, design og web tjenester, kan vi bistå med flotte produkter, fulle av muligheter i den digitale verden. Det være seg nettside, app, digitale produktkataloger eller bedriftsblader.

Brukervennlighet og mobiltilpasset design er nøkkelord for fiskerinæringen. Vi hjelper til med tekst, produksjon og digitalisering av markedsmateriell. Og når skreisesongen setter i gang, tar vi oss av «hosing» og administrasjon, slik at du alltid har et oppdatert utstillingsvindu på nett. Få ditt budskap gjort digitalt, og du blir dermed mer synlig på en direkte og kostnadseffektiv måte.