12. september kommer Kystmagasinet 6 i salg i utsalgsstedene til Narvesen langs norskekysten. Du finner en 68 sider stor utgave, spekket med interessant lesestoff. Vi har blant annet en større reportasje fra nye Vendla, en lengre artikkel om nederlendere som har kontroll over enorme fiskekvoter, ulike saker på kystfiske i Norge og mye annet.


( 09.09.2013 )


[raw]

Under finner du en opplisting av innholdet i Kystmagasinet 6:

 

 

Side 14 Unik lasteevne og stort fartspotensial for ny snurper

 

Nye Vendla til kai ved Fitjar Mek. Verksted. Foto: Edmund Mongstad.

Kystmagasinet har vært om bord i den nye, flotte snurperen/tråleren MS Vendla, mens den fortsatt lå ved kai hos Fitjar Mek. Verksted. Skipet var da i all hovedsak ferdig, og det gjensto bare noen små justeringer og prøvefisketur før dåp. Nye Vendla har et skrog med unik lasteevne og stort fartspotensial, hybrid fremdriftssystem og flere andre smarte løsninger. Les mer på side 14-19.

 

26 Nederlandsk kontroll over enorme kvoter

 

Dirk Diedrik, en av de store nederlandske frysetrålerne som har rettighet til å fiske i norsk sektor. Her i havn i Amsterdam. Foto. Alf van Beem/Wikipedia Commons.

En gjennomgang av EU-fartøyer med fiskerettigheter i norske farvann, viser at nederlandske selskap kontrollerer de fleste større EU-fartøyer som fisker i norske farvann. Av de 20 største på fiskeridirektoratets oversikt er 15 helt eller delvis eid av nederlandske interesser. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Kystmagasinet.

 

36 Hardt arbeid kompenserer for lav torskepris

 

Det er flott med torsk på 20 kilo. Men lave priser gjør at fisken selges samfengt. Da betyr det lite om det meste er storfisk. Foto: Terje Engø.

Ved kaien på Ramberg i Lofoten ligger sjarken Nesheim når den ikke er på fiske, Bygget ved Skogsøy Båt AS i Mandal, er båten like sørlandsk som eieren, Ole Jack Grimestad. Sørlendingen har slått seg ned i Lofoten, og satser på bærekraftig fiske etter kvalitetsfisk. Vi har en større reportasje om fiskeren fra side 36 og utover.

 

Øvrig innhold:

6 Leder
8 Smånytt
14 Unik lasteevne og stort fartspotensial
24 Fiskerisektoren fortsatt viktig for WSD
26 Nederlandsk kontroll over store kvoter
36 Hardt arbeid kompenserer for lav pris
46 Kystflåten best i krisetider
48 Fiskeprisen går i alle retninger
56 Fiskeri, forskning og byråkrati
58 Verden rundt
61 Nye Kvannøy bygges ved Karstensen
63 Nye Haugagut klar i april 2015
91 Glefs: Takk og pris for Giskes grådighet

 

[/raw]