Ordningen med kystfiskekvote, et tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, videreføres i 2012.


( 19.01.2012 )

[raw]

I 2011 besluttet Fiskeri- og kystdepartementet en fordeling av tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Ordningen, kalt kystfiskekvoten, er besluttet videreført i 2012.

 

Bakgrunn
Kystfiskekvoten er fastsatt som følge av en overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av kystfiskeutvalget.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen uttalte i en pressemelding av 19. mai 2011 at «Alle fartøy i åpen gruppe som omfattes av ordningen får nå en reell økning av fiskemulighetene sammenlignet med fartøy utenfor det geografiske virkeområdet».
Hva innebærer kystfiskekvoten?
Kystfiskekvoten innebærer at maksimalkvoten og den garanterte kvoten til fartøy som omfattes av ordningen får et tillegg på 6 tonn, uavhengig av fartøylengde (se tabell under).

 

Fartøylengde Ordinære
maksimalkvoter
Ordinære garanterte kvoter Maksimalkvoter
i virkeområdet
Garanterte kvoter
i virkeområdet
Under 8 m 18 14 24 20
8 – 9,99 m 26 20 32 26
10 m og over 28 22 34 28

 

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen gjelder for merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe der eier av fartøyet er bosatt i Finnmark, Nord-Troms eller de øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning:

 

•Finnmark: Alle kommuner.
•Nord-Troms: Karsløy, Kåfjord, Nordreisa, Kværnangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord.
•Troms for øvrig: Skånland, Gratangen, Lavangen, Sørreisa, deler av Tromsø.
•Nordland: Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Evenes.
•I Tromsø omfattes kun deler av kommunen.

 

Eier av fartøyet må være bosatt i en av følgende grunnkretser for å ha krav på tilleggskvote: Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.
Hvordan får man ta del i Kystfiskekvoten?
Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.
[/raw]