Fiskeridirektoratet melder om at ordningen med kystfiskekvote videreføres i 2015. Under kan du lese mer om hvordan man skal gå frem for å ta del i kvoteordningen.

Kystfiskekvoten er et tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N med eier bosatt i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

 

Bakgrunn for kystfiskekvoten
Kystfiskekvoten ble først fastsatt av Fiskeriog kystdepartementet i 2011, som følge av en overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av Kystfiskeutvalget. Kystfiskeutvalget var et ekspertutvalg som utredet hvem som hadde rett til å fiske i havet utenfor Finnmark, og avga sin innstilling «Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark» (NOU 2008:5) i februar 2008.

 

Hva innebærer kystfiskekvoten?
Kystfiskekvoten innebærer at maksimalkvoten og den garanterte kvoten til fartøy som omfattes av ordningen får et tillegg på 12 tonn torsk, uavhengig av fartøylengde (se tabell under):

Største lengde Ordinær garantert kvote Ordinær maksimalkvote Garantert kvote i virkeområdet Maksimalkvote i virkeområdet
Under 8 meter 15 21 27 33
8 – 9,99 meter 21 29 33 41
10 meter og over 24 34 36 46

 

Hvem omfattes av ordningen?
Fartøy med eier bosatt i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning omfattes av ordningen. Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:

 

Finnmark:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

 

Troms:
Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

 

Nordland:
Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

 

Hvordan får man ta del i Kystfiskekvoten?
Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Det er laget eget meldingsskjema til bruk for ordningen: http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/skjema/meldingsskjema-for-kystfiskekvoten

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse. Skriftlig melding skal sendes til Fiskeridirektoratet på følgende e-post: [email protected]