Kysstmagasinet 1.15: Kystkultur, næring og kompetanse samles nå under samme tak i sjømatnæringens egen storstue, Kystens Hus, i Tromsø.


( 18.02.2015 )


Det gamle Domusbygget er for lengst revet og råbygget til det nye bygget stod klart i høst. Nå gjenstår det å kle igjen og innrede den sju etasjer høye bygningen. I tillegg skal det også bygges ny kaipromenade på yttersiden.

 

Spesielt bygg

-Dette har vært en lang prosess, men til sommeren står bygningen klar, forteller forvaltningssjef i Norges Råfisklag, Lena Pettersen. Etter planen skal dørene til Kystens Hus åpnes 1. juli neste år, og dette skal selvfølgelig markeres på en storstilt måte.

 

-Det er litt tidlig å si noe om markeringen. Dette er under planlegging, men ikke helt bestemt enda, sier hun.

 

Det blir uansett et helt spesielt bygg kan Pettersen avsløre. Med sju etasjer, der øverste etasje er litt mer tilbaketrukket enn de seks øvrige etasjene, og 12 000 kvadratmeter gulvareal, skal det være plass til både butikker, møtelokaler og kontorlandskap.

STORSTUE

Til sommeren står sjømatnæringens egen storstue, Kystens Hus, ferdig på den gamle Domustomta i Tromsø. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Architects

 

Mangfold

Bygget har en kostnad på rundt 350 millioner kroner, og flere stor aktører og bedrifter står klare til å flytte inn. Foruten Norges Råfisklag vil også Fiskeridirektoratet, Norges Sjømatråd, Innovasjon Norge, Lerøy Aurora og forskningsinstitusjoner som Nofima, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø bli å finne i bygget.

 

-Det vil også være plass for noen mindre Nordnorske aktører, men disse er ikke klare enda. Vi er opptatt av å samle aktører for skape en næringsklynge som viser mangfoldet innen sjømat, fortsetter Pettersen.

 

I første etasje skal det inn restauranter, butikker og et mattorg, samt et gedigent saltvannsakvarium med et utvalg av fiskearter fra hele kysten. Her vil det også være åpne arealer med glassvinduer mot yttersida og kaisiden.

RÅBYGG

I høst stod råbygget klart på Domustomta i Tromsø. Foto: Alf Fagerheim

 

Arena for læring

I etasjen over vil det være utstillinger, med mulighet til opplæring og formidling av kystkultur og forskning innen maritim sektor. Besøkende vil også kunne se «live» på tv-skjermer, hvordan livet går i Hammerfest, Båtsfjord, Myre og flere andre fiskerisamfunn langs kysten.

 

-Dette skal være en utstillingsarena for sjømatnæringen, som skal vise barn og ungdom de mulighetene som finnes i næringen. Utstillingene skal også kunne benyttes i reiselivssammenheng, og vi håper at dette skal være med å trekke folk og tilreisende til senteret. Det skal ikke bare være en arena for næringen, men også for mat, matkultur og helse innen sjømat. Det siste er et aktuelt og positivt aspekt innen sjømatnæringen, avslutter Pettersen.