Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener det kan fiskes 19.800 tonn blåkveite i hvert av årene 2016 og 2017.


( 21.09.2015 )

Til sammenligning har rådet de siste årene vært på 15.000 tonn, mens kvoten har blitt fastsatt til 19.000 tonn. Kvoten har imidlertid blitt overfisket, og fangsten var på 22.000 tonn i både 2013 og 2014.

Rådet på 19.800 tonn tilsvarer et fisketrykk som er gjennomsnittet for de siste fem årene. Dette er i tråd med en føre-var-tilnærming. Fram mot neste kvoterådgivning i 2017 vil arbeidet med å utvikle forvaltningsregler fortsette, blant annet ved å bruke data fra perioden med store fangster (1964–1991) for å beregne bestandens bæreevne.
Bestanden er nå på et relativt høyt nivå, men på grunn av dårlig rekruttering de siste årene vil den avta i de nærmeste årene, selv uten fiske.