Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener det kan fiskes 19.800 tonn blåkveite i hvert av årene 2016 og 2017.

Til sammenligning har rådet de siste årene vært på 15.000 tonn, mens kvoten har blitt fastsatt til 19.000 tonn. Kvoten har imidlertid blitt overfisket, og fangsten var på 22.000 tonn i både 2013 og 2014.

Rådet på 19.800 tonn tilsvarer et fisketrykk som er gjennomsnittet for de siste fem årene. Dette er i tråd med en føre-var-tilnærming. Fram mot neste kvoterådgivning i 2017 vil arbeidet med å utvikle forvaltningsregler fortsette, blant annet ved å bruke data fra perioden med store fangster (1964–1991) for å beregne bestandens bæreevne.
Bestanden er nå på et relativt høyt nivå, men på grunn av dårlig rekruttering de siste årene vil den avta i de nærmeste årene, selv uten fiske.