Kvotene for jakt på kystsel i 2011 er nå fastsatt. Fiskeridirektoratet minner om at søknad om deltakelse i jakten skal sendes fylkeskommunen i det distriktet jakten skal foregå.


( 14.12.2010 )


[raw]

Steinkobbe
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel, kan jakte innenfor følgende kvoter på steinkobbe:

Fylke Kvote
Østfold 15
Rogaland 15
Sør-Trøndelag 115
Nord-Trøndelag 5
Nordland 185
Troms 55
Finnmark 70

 

Jakt på steinkobbe 1. periode: 2. januar – 30. april.
Jakt på steinkobbe 2. periode: 1. august – 30. september.

 

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland.
Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Porsangerfjorden.

 

Havert
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

 

Område Kvote
Lista til Stad 60
Stad til Lofoten 250
Vesterålen til Varanger 150

 

Jakt på havert sør for Stad 1. februar – 30. september.
Jakt på havet nord for Stad 2. januar – 15. september.

 

Ringsel og grønnlandssel
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark. Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel, kan drive fri jakt på grønlandssel langs hele norskekysten.

 

Område Kvote
Finnmark Fri jakt
Troms Fri jakt
Nordland Fri jakt

Jakt på ringsel og grønnlandssel langs hele kysten 2. januar – 30. september.

 

Ikke kompensasjon
Det er ikke fastsatt kompensasjon for innsamling av prøver fra jakten på kystsel for 2011.

[/raw]