For få uker siden skrev Kystmagasinet om Fiskeridirektoratet som ikke hadde kunnskap om verdiene på fiskekvoter. I senere tid har vi hatt flere saker som belyser hvilke verdier disse representerer. Sist ut er en 36 år gammel båt kjøpt med ringnot- og loddetrålkonsesjon. Pris 405 millioner kroner.

Rederiet Hardhaus AS inngikk i begynnelsen av desember en avtale med Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS om kjøp av 52 meter lange Siglar, bygget ved Smedvik Mek. Verksted i 1978. Atalt pris er i følge ervervssøknaden 405 millioner kroner.

Ved søknaden fulgte det resume av et salgsprospekt laget av det danske skipsmeglingsselskapet Atlantic Shipping AS. Der oppgis prisen til 18 millioner norske kroner. Sannsynligvis er dette en pris som det har vært mulig å forhandle ned med minst tre millioner kroner, kanskje mer. Det priser ringnotkonsesjonen og loddetrålkonsesjonen som fulgte med fartøyet til samlet cirka 390 millioner kroner.

Selve salget er gjennomført ved at Hardhaus AS har kjøpt rederiet Maron AS av Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS, istedenfor at de har kjøpt fartøyet. Nøyaktig verdi på kvoten og fartøyet vil selvsagt avgjøres av hvor mye gjeld det er i selskapsstrukturen som Hardhaus har kjøpt. I regnskapet for 2016 er det registrert en konserngjeld til Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS på 64,5 millioner. Selskapets aktiva er varige driftsmidler 20,2 millioner og immaterielle midler med 67,8 millioner kroner. I kvotene lå det strukturkvoter som ikke fulgte med da rederiet ble solgt. Driftsmidlene er nok primært fartøyet og immaterielle midler mest sannsynlig regnskapsverdi på fartøyets kvoter og rettigheter. Disse kan ha blitt endret i løpet av 2017.

I en epost til Fiskeridirektorat skriver Inge Møgster i Hardhaus AS:
“Viser til dagens telefonsamtale og oversender vedlagt vår søknad om å overta 100 & av aksjene i Maron As fra Birkeland fiskebåtrederi AS. Maron AS er eier av ringnotfartøyet MS Siglar. Etter avtale med Birkeland Fiskebåtrederi skal de søke strukturkvoter som i dag er på Siglar overført til Birkeland sine egne fartøy, mens resten (fartøy og grunnkonsesjon på 409 basistonn) ligger igjen i Maron AS når Hardhaus AS overtar aksjene. Planlagt overtakelse skjer med virkning fra 1/1-2018.

Plane er at Hardhaus AS vil drive fartøyet gjennom det heleide datterselskapet Maron AS som før i en periode. På lengre sikt er tanken å strukturere kvoten inn på Hardhaus og Harvest”, skriver Inge Møgster på vegne av Hardhaus AS. Rederiet har fra før fartøyene Hardhaus som har en største lengde på 69 meter og er bygget i 2003, og Harvest som 67 meter og bygget i 2014.

Per 8. januar står Siglar registrert med en ringnotkonsesjon og en loddetrålkonsesjon. Det gir fartøyet følgende kvoter i 2018:

Lodde: Barenstshavet 846,63 tonn
Lodde: Grønland/Island/Jan Mayen, 609,41 tonn
Makrell: Alle områder, 1227 tonn
NVG-sild: Alle områder, 1337,43 tonn
Sild: Skagerak, 204,5 tonn
Sild: Nordsjøen, 1321,07 tonn
Sild: EU-sonen, 470,35 tonn

Les også andre saker om kvotehandel:
Tidenes milliardhandel med kvoter og fartøyer i havn
Austevollinger kjøper seg opp i reke
Direktoratet mangler kunnskap
47,5 millioner for båt og kvoter