Alle piler peker oppover i kystflåten sitt NVG-fiske, untatt kvotene. Mindre kvote gir bedre priser og lavere driftsutgifter. 2011 kan bli et gullår for den del av kystflåten som fisker NVG-sild.


( 18.01.2011 )

[raw]

Alle piler peker oppover i kystflåten sitt NVG-fiske, untatt kvotene. Mindre kvote gir bedre priser og lavere driftsutgifter. 2011 kan bli et gullår for den del av kystflåten som fisker NVG-sild.

 

Klokken 14.00 tirsdag denne uken hadde kystflåten tatt 29,28 prosent av NVG-kvoten. I tonn utgjorde dette 68.800 tonn. Mens gjennomsnittsprisen for NVG-sild i første halvpart av januar i fjor lå på 2,23 kroner per kilo, er den i år 3,90 kroner, en økning på hele 74 prosent. Holder prisene seg utover året vil fangstverdien for flåtens NVG-kvote øke fra 887 millioner kroner i fjor til 1185 milliarder i år. Det er mest sannsynlig historisk rekord. Selv i 2009 da flåtegruppen hadde en kvote på 316.969 tonn var de ikke i nærheten av denne verdien.

 

Reduserte kvoter kan synes å ha resultert i økt konkurranse om råstoffet. Eksportørene har ikke klart å sikre en like stor økning i sine FOB-Norge priser som kystflåten. I uke 1 gikk hel fryst sild for 5,15 kroner per kilo, mens i uke 1 i fjor var prisen 4,58. For sildelapper var prisforskjellen fra uke 1 i fjor til uke 1 i år enda mindre. Da fikk eksportørene 8,45 kroner mot 8,77 kroner i år. Prisnivået bekreftes i stor grad av tallene fra uke 52 da eksportørene fikk 5,34 kroner i fjor og 4,46 kroner året før. Fallet på 19 øre, fra 5,34 kroner i uke 52 til 5,15 kroner til uke 1 i år er trenger ikke å vise noe reelt fall. Eksportert kvantum er for lite og påvirkes derfor lett av størrelse og hvilket marked som tok det største kvantumet.

 

Det bør legges til at i uke to ble NVG-sild i snitt betalt 0,20 kroner mer per kilo enn i uke en. Denne økningen er ikke tatt med i beregningene ovenfor. Det er derfor ikke usannsynlig at inntjeningen blir enda høyere. Men spørsmålet er om ringnot nå kaster seg inn i fisket på grunn av de høye prisene. Økte aktivitet kan gjør at prisene faller litt tilbake.

 

En av jokerne for kystflåten i år blir makrellen. Blir islandsk makrell holdt utenfor markedene vil det bety gode priser. Skulle store volumer islandsk makrell finne veien til konsummarkedene kan det raskt presse prisene kraftig nedover. Foreløpig har EU satt hardt mot hardt, og med mindre Island klarer å finne en løsning hvor deres fangst begrenses kraftig, vil ikke denne makrellen finne veien til konsummarkeder i nevneverdig grad. Norske fartøyer har allerede tatt over 1100 tonn makrell i EU-sonen vest av Hebridene. Selv om makrellen som er levert er prisene gode, i snitt cirka 1,40 kroner per kilo over prisene samme tid i fjor.

[/raw]