Kystmagasinet 2.15: I januar i fjor innførte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) en midlertidig prøveordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, og lodde i Barentshavet.


( 27.03.2015 )


Hensikten var å legge til rette for en mer lønnsom og formålstjenlig gjennomføring av de to fiskeriene, samt spare drivstoff og dermed redusere utslipp av klimagasser. I et brev til fiskeriorganisasjonene skriver Geir Ervik i Fiskeridepartementet:

 

Dersom ordningen fremstår som en generell ordning kan det virke som en fravikelse av det bærende prinsipp i norsk fiskeriforvaltning om at det enkelte fartøy selv må fiske og levere den tildelte kvote.

 

NFD er likevel opptatt av å legge til rette for rasjonell og økonomisk utnyttelse av fiskemuligheter samtidig som det kan gi miljøgevinster. Det er tydelig at departementet slites i ulike retninger. Hensyn til miljøet eller til fra gamle, bærende, og noen ganger vanskeligere å forstå prinsipper. Ordningen med kvotebytte ble videreført. Noe annet ville vært underlig. Under sin signatur skriver Geir Ervik: Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.