Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale for 2009. Avtalen er en videreføring av 2008-avtalen med noen små justeringer.


[raw]

Grønlands torskekvote i Barentshavet forblir på samme nivå som i fjor og utgjør 1625 tonn. Grønlands hysekvote er uendret på 360 tonn, mens seikvoten er noe redusert og vil være på 730 tonn i 2009. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen videreføres på 925 tonn, i tillegg til en bifangstkvote på 110 tonn.

 

Norges blåkveitekvote ved Øst-Grønland er blitt redusert for 2009 og utgjør 375 tonn, mens kvoten ved Vest-Grønland øker til 700 tonn. Torskekvoten til Norge ved Grønland for 2009 er på 750 tonn, og kvoten på 600 tonn uer som fiskes med pelagisk trål ved Øst-Grønland videreføres i 2009. Uerkvoten som fiskes med bunntrål/line vil være på 100 tonn i 2009. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter.

 

Fleksibiliteten fra 2008 på uerkvoten som fiskes med pelagisk trål er videreført slik at det også i 2009 er gitt mulighet til å fiske denne i NEAFCs reguleringsområde.

[/raw]