Selv om stadig flere kvinner utdanner seg til karrierer i mannsdominerte yrker, er det lite som tyder på at fiskeryrket frister.

Mens femten prosent av norske gårdbrukere er kvinner, 17 prosent av de ansatte i forsvaret og åtte prosent i bygg og anleggssektoren er kvinner, viser en gjennomgang av tall fra Fiskarmantallets blad B at bare 2,8 prosent av fiskerne er kvinner.

261 kvinner hadde i fjor fiske som hovedyrke (Blad B). I 1993 var det til sammenligning 572 kvinner som livnærte seg som fiskere. Etter ti år, fra 1983 til 1993, hvor andelen økte fra 0,8 prosent til tre prosent, har økningen i kvinneandel stagnert og falt litt.

Selv om det er et økende antall fartøyer med bekvemmeligheter som gjør det mulig for begge kjønn å arbeide om bord, frister fiskeryrket i liten grad kvinner. Mye tyder på at de fleste kvinner som har valgt fiskeryrket, driver fiske med egen sjark.