Universitetet i Nordland tilbyr nå kurs i kystsoneforvaltning.


( 18.06.2014 )

Kurset gir 10 studiepoeng og søknadsfristen er 1.juli, 2014.

Universitetet i Nordland påpeker at kurset passer for planleggere og saksbehandlere i kystnære kommuner, fylkesmannsembeter, forvaltning, direktorater, andre statlige organer, samt næringsliv som må forholde seg til planlegging i kystsonen.

Innhold

  • Forvaltning i kystsonen
  • Karakteristiske trekk ved kystsonen
  • Naturmiljø og økologiske sammenhenger
  • Mijø, bossetning, næring og rekreasjon
  • Brukerinteresser i kystsonen
  • Metoder for planlegging
  • Framvekst av kystsoneplanlegging nasjonalt og internajsonalt
  • Lover, regelverk og rammebetingelser
  • Geodata

 

Du kan lese mer om kurset her.