Eksportverdien for ferske sjømatprodukter var per oktober 31 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Prisen for ferske sjømatprodukter øker mer enn for sjømat som eksporteres fryst, saltet eller tørket. Eksporttallene viser at europeiske konsumenter velger ferske produkter som det er enkelt å tilberede, sier torskeanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Velger fersk

Norge har eksportert sjømat for 74,3 milliarder kroner hittil i år. Høy pris på ferske sjømatprodukter er en viktig bidragsyter til at eksportverdien allerede ved utgangen av oktober er nær ved å tangere verdien for hele 2015.

– Verdien på fersk torsk har steget med 11 prosent hittil år, mens verdien for klippfisk, saltfisk og tørkede produkter av torsk er lik fjoråret. Verdien av fersk sei er 90 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, hvilket skyldes både økt volum og økt pris. Det samme gjelder fersk og fryst laks, sier Pettersen.

Enkelt å tilberede

De to største markedene for fersk sjømat er Polen og Frankrike. Selv om polakkene spiser en del røkte lakseprodukter og marinerte sildeprodukter, blir nok det meste av den ferske sjømaten videreforedlet og solgt til andre markeder i Europa. Frankrike er det nest største eksportmarkedet for fersk sjømat fra Norge.

– Dette er en trend vi ser også i det norske markedet. Konsumentene er opptatt av ferdigpakkede produkter som det er enkelt å tilberede i en hektisk hverdag. Det skaper et større marked for ferske, bearbeidede produkter, sier Pettersen.

Press på marginer

Høyere priser på fersk sjømat driver eksportverdien oppover. Samtidig stiger prisen også for den norske industrien som konkurrerer om råvarene med europeiske konsumenter.

– Økt konkurranse om råstoffet setter press på marginene til den norske fiskeindustrien. Dette er en krevende situasjon som krever nytenkning. Kanskje vil vi også i Norge se en dreining mot flere bearbeidede produkter som kan selges med større marginer. Vi ser allerede tegn på dette i de norske fiskediskene. Det er stor betalingsvillighet i markedet om produktet er riktig, sier Pettersen.

Av de typiske konsummarkedene for fersk norsk torsk er Belgia og Sverige de landene i Europa som betaler mest for den norske torsken. Hittil i år ligger snittprisen på henholdsvis 39,10 kroner og 32,66 kroner per kilo.