Norske lakseeksportører har til nå i svært liten grad klart å dra nytte av den svekkede verdien på norske kroner mot euro, viser beregninger foretatt av kystmagasinet.no. Trøsten er at det nå ser ut til at et kraftig fall i lakseprisen begynner å gi uttelling i form av økt etterspørsel i EU. I løpet av åtte uker har fersk laks FOB for levering til EU falt hele 21,5 prosent. Samtidig er fallet i norske kroner på 9,3 prosent.


( 29.10.2008 )

[raw]

I beregningen er det brukt interbank vekslingskurs for uken forut for leveringen av  laksen. Ingen beregning vil bli helt nøyaktig da tidspunktet når avtale om pris inngås kan variere, og til dels er bundet opp i avtaler av flere måneders varighet.

 

Det som kanskje bør gi grunn til bekymring er at det kraftige prisfallet målt i euro ikke har resultert i økning i eksportert volum. Fra uke 33 til og med uke 42 er det eksportert100.913 tonn laks rund vekt til EU. I samme periode i fjor ble det eksportert 101.978 tonn. Det betyr at til tross for et kraftig prisfall er eksportert volum fallende.

 

Det positive er at det er tegn som tyder på at det fallende volumet kan være en trend som er ved å snu. De siste fire ukene har eksportert volum økt med 4,5 prosent sammenlignet med i fjor. Fire uker er i denne sammenheng en meget kort periode, men når samtlige av de siste fire uker har vist en økning er det mye som tyder på at EU begynner å våkne. Om det skyldes mangel på laks i markedet som følge av tidligere fall i eksporten, eller er en virkning av lavere priser er det i det tidlgiste laget å fastlå.

 

Tabell: Priser FOB Norge i EUR og NOK

 

Dato valuta kurs

Eksport uke

FOB NOK

FOB EUR

1 EUR = NOK

24.10

42

26,77

2,91

9,184

17.10

41

26,47

3,00

8,813

10.10

40

25,97

3,10

8,376

03.10

39

26,47

3,20

8,271

26.09

38

27,25

3,30

8,259

19.09

37

29,17

3,49

8,343

12.09

36

27,41

3,39

8,088

05.09

35

25,85

3,23

8,014

29.08

34

27,13

3,43

7,915

22.08

33

29,51

3,71

7,953

[/raw]