Kroatia sin fiskefangst og oppdrettsproduksjon økte med fire prosent til 88.487 tonn fra 2013 til 2014.

Selv om landet har en relativt kort kyststripe, øker antallet fiskere og ansatte inn fiskeri og foredling. Totalt er det nå ansatt 7.700 personer i næringen, ifølge det nasjonale byrået for statistikk.

Det aller meste av landets fangst er små pelagiske fisk og noe tunfisk. En del av denne tunfisken leveres til oppdrettsanlegg, hvor den fôres opp til størrelser markedet etterspør. Fangsten av pelagisk fisk, inklusiv tunfisk, utgjorde 71.740 tonn. Oppdrett av tunfisk, som er en vekstnæring, produserte i fjor 2.224 tonn.