Nigeria har i perioder vært et viktig marked for pelagisk fisk, og er et svært viktig marked for tørrfiskprodukter. Nå er det krisestemning i dette markedet. Samtidig blomstrer Kongo som marked for klippfisk, mens Sør-Afrika er blitt et middels stort marked for laks.

Nigeria er det desidert største afrikanske markedet for norsk sjømat. Mer enn dobbelt så stort som både Egypt og Kongo (Brazaville) målt i kvantum. Men eksporten til Nigeria faller, og mye tyder på at fallet kan bli dramatisk.

I perioden fra januar til og med oktober ble det eksportert nesten 77.000 tonn fisk til Nigeria. I samme periode i år er det eksportert i underkant av 51.000 tonn. En viktig årsak er et kraftig fall i eksporten av makrell fra 52.276 tonn til 38.238 tonn, en reduksjon på hele 34 prosent.

Eksportører av pelagisk fisk har mange muligheter til å finne andre markeder for makrellen. Verre er det med de som eksporterer tørrfisk av sei og torsk, samt torskehoder til Nigeria. I perioden januar til og med oktober i år har eksporten av tørket torsk falt fra 1.432 tonn i fjor til bare 334 tonn i år. Og bedre er ikke situasjonen på tørket sei. Eksporten har falt med 70 prosent, fra 642 tonn til 193 tonn.

Du kan lese mer om Nigeria og andre markeder for norsk sjømat i Kystmagasinets omfattende markedsrapport om Afrika i fjorårets siste utgave av Kystmagasinet. Du finner artikkelen i papirutgaven eller den digitale versjonen av magasinet, ved å følge denne linken: http://digital.findexaforlag.no/t/41239-kystmagasinet