For mindre enn tjue år siden var de største torskene som ble fisket i Østersjøen opptil 80 centimeter lange. De hadde også god kondisjon. Men ifølge et intervju forskeren Stefan Neuenfeldt har gitt til Danmarks Radio, er situasjonen nå helt annerledes.

– Det er ikke lenger stor torsk i den østlige delen av Østersjøen. Torsken der er nå maksimalt 40 til 50 centimeter lang, og det meste av torsken i de sterkt reduserte bestandene har dårlig kondisjon, forklarer Neuenfeldt som arbeider ved Institutt for Akvatiske Ressurser.
Ett av Østersjøtorskens største problemer er at det ikke er nok surstoff i vannet. I Østersjøen er det i praksis to lag med vann. Det øverste laget er ferskvann, mens det i det nederste laget er mer salt. Mellom de to lagene er det en slags barriere som forhindrer at det kommer surstoff fra havoverflaten og ned til havbunnen. Østersjøen er derfor avhengig av at havstrømmene bringer inn vann som er rikt på surstoff. Denne prosessen har ifølge forskeren ikke fungert skikkelig de siste ti årene. I den østlige delen av Østersjøen blir vannet ikke skiftet ut. Samtidig skylles næringsstoffer som nitrogen og fosfor ut i havet. Resultatet er at det ikke blir mulig å overleve, verken for verken torsk eller byttedyrene den trenger.
For å redde torsken mener forskeren at det er viktig at mengdene med nitrogen og andre næringsstoffer som slippes ut i havet, reduseres. Og selv om dette lykkes vil det ta lang tid før en ser en effekt. Det er derfor også viktig å frede områder hvor torsken kan leve uten å forstyrres av alle former for fiskeri.