Krilltråleren Juvel, tilhørende Emerald Fisheries AS i Fosnavåg, har siden midten av september ligget i arrest i Skagen i Danmark. Det er Skatt Midt-Norge som har tatt arrest i skipet på grunn av et ubetalt momskrav på 13,2 millioner kroner.


( 23.11.2016 )


Olympic Shipping AS i Fosnavåg, som eier Emerald Fisheries AS, er også hardt rammet av nedgangen i markedet for offshorefartøyer, men arbeider nå for å skaffe ytterligere kapital og få restrukturert gjelden til Emerald Fisheries AS. Den største kreditoren til selskapet er, etter det Kystmagasinet forstår, Nordea Bank og Innovasjon Norge. Juvel ble bygget ved Slipen Mekaniske Verksted i 2003.