DEL

– Forsøkene med krill har gitt overbevisende resultater! Bruk av krillmel i fõret stimulerer laksens appetitt, fôropptak og veksthastighet, slår BioMar fast.


( 16.06.2011 )

[raw]

– Vi kan dokumentere signifikant økt tilvekst med krill i en rekke vekstfôrsøk. Nå lanserer BioMar laksefôr med 7,5 % krillmel i CPK 2000, 10 og 12 mm, et fôr som brukes i vekstfasen fram mot slakting – for å “toppe” tilveksten, sier Kjell Måsøval, seniorforsker i BioMar. Han har klokkertro på krill-effekten.

– Den er meget godt dokumentert. Problemet ligger heller i tilgangen på krillmel, som er en begrenset ressurs. Men BioMar har nå inngått en 5-årig leveranseavtale med Aker BioMarine: – Den sikrer BioMar 1.500 tonn i 2011, minimum 3.000 og inntil 5.000 tonn i de påfølgende år. Dette utgjør over 30 prosent av Aker BioMarine’s samlede Qrill™ produksjon i dag. 3.000 tonn krillmel holder til 30-40 tusen tonn CPK Q, som vil være rundt 10 % av BioMars totale årsproduksjon i 2012.

Samarbeid om uttesting
Aker BioMarine og BioMar har samarbeidet om uttesting av krillfôret. Prisen for Qrill™ produktene refererer til internasjonale, sammenlignbare råvarer, med et avtalt tillegg for merverdien av krillmelet:

– Leveranseavtalen er en betydelig anerkjennelse av det strukturerte arbeidet vi har utført for å dokumentere positive effekter ved bruk av Qrill™ som fôringrediens, og vi ser fram til et langt og godt samarbeid med vår partner, sier Sigve Nordrum, Vice President Qrill™ i Aker BioMarine.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.