DEL

– Regjeringen bruker mye plass i statsbudsjettet på å forklare hvorfor torskeindustrien står overfor en alvorlig likviditetsutfordring. FHL mener at årsaken til utfordringene er feil fastsatt minstepris, og at løsningen er å endre måten minsteprisene fastsettes på. – En modernisering av lovverket er viktigere enn de låneordninger som regjeringen har igangsatt. Men det krever politisk mot, sier Geir Ove Ystmark i FHL.


( 13.10.2009 )

[raw]

– Vi hadde håpet at regjeringen i statsbudsjettet skulle adressere klart at det nå må gjøres politiske styringsgrep, men håper å få en god dialog med den kommende fiskeri- og kystministeren om disse utfordringene, sier Geir Ove Ystmark,  direktør for næringsutvikling i FHL.

 

Likviditetsskvis
I kjølvannet av finanskrisen og dramatisk prisfall i eksportmarkedene for torsk har mange hjørnesteinsbedrifter langs kysten havnet i en likviditetsskvis. En hovedårsak er at minsteprisene på  torsk har vært og er for høye i forhold til markedsprisene, som har falt dramatisk.

 

Førstehåndsomsetningen av fisk i Norge er særregulert gjennom råfiskloven som gir fiskerne enerett tilå fastsette minsteprisen når de selger til industrien.

 

Liten effekt av krisepakkene
Den tradisjonelle fiskeindustrien har over mange år hatt lave driftsmarginer. Da finanskrisen gjorde seg gjeldende, var mange bedrifter ekstra dårlig rustet til å møte prisnedgangen. Myndighetene har i denne situasjonen valgt å tilby bedriftene ulike garanti- og låneordninger, uten at det har hatt den ønskede effekt.

 

– Det er ikke mer lån og rentutgifter bedriftene trenger. Skal kapitalsituasjonen styrkes, må det skje ved at råstoffprisene kommer ned på et nivå som gjør det mulig å drive lønnsomt, og dermed drive næringsutvikling på samme måte som i andre industrisektorer, sier Ystmark. Med den sterke torskebestanden, og økende torskekvoter er det med en markedstilpasset minstepris gode muligheter for å få lønnsomhet både på flåte og land.

 

Modernisering
Utfordringen i torsksesektoren skyldes ikke manglende tiltakspakker fra regjeringen, men feil fastsatt minstepris fra Norges Råfisklag.  Ystmark understreker at det ikke er noe mål å avskaffe råfiskloven, men det er praktiseringen av lovverket som må moderniseres. Skjer ikke det, kan vi også se langt etter modernisering av industrien.

 

– Det nytter ikke å bare snakke om økt bearbeiding og produktutvikling i Norge, det må også legges rammevilkår som gjør det mulig, sier Ystmark.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.