Norges Fiskarlag vil at forbudet mot fangst av pigghå, håbrann og brugde oppheves. I en uttalelse fra fiskarlagets landsstyre heter det: – Vi viser til at norske myndigheter i 2007 innførte forbud mot fangst av pigghå, håbrann og brugde uten at det forelå vitenskapelig dokumentasjon over endringer i bestandsstørrelse eller utbredelse.


( 25.11.2008 )

[raw]

For pigghå ble det gitt anledning for fartøy under 28 meter å drive et direkte fiske.Norges Fiskarlag viser videre til vedtak i arbeidsutvalgsvedtak 17/06 og landsstyrevedtak 109/07 og krever at stoppen i fangst av pigghå, håbrann og brugde oppheves.

 

Dersom dette ikke gjennomføres for 2009 krever Norges Fiskarlag at med det begrensede uttaket som foregår i NØS må konvensjonelle fartøy under 28 meter som et minstekrav kunne videreføre sitt direktefiske etter pigghå.

 

Dersom myndighetene velger å holde fisket etter håbrann og brugde stengt i 2009, kreves det at gjeldende bifangst bestemmelser videreføres.” heter det i vedtaket fra Landsstyret.

[/raw]