-Alle fartøy på eller over 15 meter skal rapportere fiskeriaktivitet elektronisk til norsk FMC (Fisheries Monitoring Centre) ved Fiskeridirektoratet. Kravet gjelder fra og med 1. januar 2011.


( 30.12.2010 )


[raw]

– Fiskeridirektoratet har oppdatert våre hjemmesider med informasjon om elektronisk rapportering. Her kan du nå blant annet finne beskrivelser av rapporteringskravene basert på spørsmål fra fiskere, sier seniorrådgiver Thord Monsen ved reguleringsseksjonen i direktoratet.

 

Fiskeridirektoratet vil automatisk bekrefte mottak av melding med en returmelding (RET). Det er viktig at den ansvarlige ombord i fartøyet følger med på hvilken meldingsstatus denne returmeldingen er gitt:

 

•ACK: Dersom returmeldingen har status ACK (Acknowledged) har Fiskeridirektoratet godkjent meldingens format.

•NAK: Dersom meldingen mottas med vesentlige feil vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (Not acknowledged). Fiskeridirektoratet har i dette tilfellet ikke mottatt meldingen og opplysningene anses derfor ikke som sendt fra fartøyet. I returmeldingen vil Fiskeridirektoratet angi en feilkode som beskriver hvorfor meldingen ikke er akseptert av direktoratet. Informasjon om feilkodene finner du på Fiskeridirektoratets web.

 

Ved en NAK-melding må den som er ansvarlig ombord i fartøyet handle for å oppfylle rapporteringskravene. Dersom det er mulig skal feilen rettes og meldingen sendes på nytt.

 

Dersom det ikke er mulig å sende meldingen på nytt – eller ny NAK mottas – skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 for å avklare grunnen til at meldingen ikke godtas av direktoratet. Senteret er døgnbemannet og tar imot alle spørsmål om elektronisk rapportering.

 

Det elektroniske rapporteringssystemet er lagt opp slik at de offisielle fangst- og aktivitetsdataene finnes i direktoratets databaser. Rapporteringen gjennomføres etter flaggstatsprinsippet. Rapportene sendes kryptert over sikre linjer, samtidig som avsender av data autentiseres entydig.

[/raw]