Norske fiskefartøy på 24 meter største lengde eller over som skal fiske i EU-sonen har nå plikt til å rapportere fangster elektronisk ved hjelp av elektronisk fangstdagbok.


( 25.08.2010 )

[raw]

Det er ikke tillatt å fiske i EU-sonen dersom fartøyet ikke er i stand til å rapportere elektronisk i henhold til gjeldende forskrift. Dersom fartøyet planlegger å fiske i EU-sonen og ikke har elektronisk fangstdagbok installert må Fiskeridirektoratets overvåkningssenter (FMC) kontaktes umiddelbart.

[/raw]