Den føderale tjenesten for veterinært og fytosanitært ”Rosselkhoznadzor” var på inspeksjon i Norge 12.–22. februar 2012 med sikte på å studere tilsynssystemet for trygghet av norske fiskeprodukter og sjømat. Russerne hevder det ble funnet en rekke systemiske avvik. Kritikken er til dels krass.


( 20.04.2012 )


[raw]

Den føderale tjenesten for veterinært og fytosanitært ”Rosselkhoznadzor” var på inspeksjon i Norge 12.–22. februar 2012 med sikte på å studere tilsynssystemet for trygghet av norske fiskeprodukter og sjømat. Russerne hevder det ble funnet en rekke systemiske avvik. Kritikken er til dels krass.

 

– Eksempelvis fant spesialistene fra Tollunionen at det verken fantes informasjon om Den russiske føderasjons og Tollunionens veterinære og sanitære krav og normer i Mattilsynets regionale kontorer eller på produserende virksomheter, skriver Rosselkhoznadzor i brevet som er rettet til Mattilsynet.

 

Den russiske tjenesten viser også stor misstillit til slik norsk veterinærkontroll er organisert;

 

– Systemet med utstedelse av ledsagende veterinære dokumenter innebærer at sunnhetsattester for matfisk, sjømat og ferdigprodukter av disse, som produseres av norske virksomheter for eksport til Den russiske føderasjon, utstedes av Mattilsynet uten at hvert parti rent fysisk blir kontrollert.

 

En foreløpig rapport om alle avdekkede avvik oversendes til den norske part snarlig. Til tross for garantiene Mattilsynet stiller overfor Rosselkhoznadzor blir det fortsatt funnet brudd på Den russiske føderasjons og Tollunionens veterinære og sanitære krav ved overvåking av norske fiskeprodukter og sjømat som eksporteres til russisk territorium, hvilket tyder på Mattilsynets formalistiske holdning til å utstede slike garantier.

 

Med hensyn til det ovennevnte foreslår Rosselkhoznadzor overfor Mattilsynet å treffe umiddelbare tiltak i forhold til virksomhetene som systematisk innfører utrygge produkter i forhold til veterinær og sanitær sikkerhet (liste over virksomhetene legges ved), oppdatere listene over leverandører av fiskevarer til Tollunionen og eventuelt pålegge restriksjoner på leveranser av varer fra disse virksomhetene, skriver Rosselkhoznadzor.

 

Det kan virke som om Rosselkhoznadzor ikke har tillit til slik den norske egenkontrollen utføres hos eksportørene. De forventer at hvert eneste parti blir sjekket av inspektører fra Mattilsynet.

  

Fiskeri- og kystdepartementet nekter å utlevere den vedlagte listen over bedrifter som beskyldes for systematisk eksporterer utrygge produkter.
Innsyn i dokumentet er nektet med henvisning til offentlighetsloven §15.

 

Denne paragrafen lyder:
§ 15. Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga 

Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si. Det same gjeld dokument som eit departement har innhenta frå eit anna departement til bruk i den interne saksførebuinga si.

 

Det er ikke gitt i loven at et dokument, fordi om det kommer fra et annet departement, i dette tilfelle Mattilsynet som mottok dette frå Russland, automatisk skal holdes internt. Fiskeridepartementets praktisering av offentlighetsloven har vært gjenstand for kritikk frå medier og organisasjoner ved en rekke anledninger.

 

Det kan synes svært lite konsekvent når norske myndigheter den ene dagen inspiserer fiskemarkeder, butikker eller restauranter med nærmest invitert presse tilstede for å avdekke dårlige hygieniske forhold eller sviktende matvaresikkerhet. Når kritikken rammer Mattilsynet og navngitte eksportører er dette plutselig hemmelig. Kystmagasinet har anket avgjørelsen.

 

Det ble like etter at Mattilsynet fikk brevet gjort forsøk på å avtale et møte i Moskva. Om dette møtet, hvor brevets innhold ville bli en viktig del av agendaen er avhold, har vi tirsdag kveld ikke klart å få bekreftet.

[/raw]