DEL

I mai ble det eksportert sjømat for 4 milliarder kroner. Dette er en økning på 212 millioner eller 6 % i forhold til mai 2010.


( 06.06.2011 )

[raw]

Hittil i år er det eksportert sjømat for 22 milliarder kroner, en økning på 2,3 milliarder eller 12 % i forhold til samme periode i fjor. Det er eksportrekord for mai måned og perioden januar til og med mai, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Det er fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk sjømat i mange markeder. Eksportveksten hittil i år er spesielt knyttet til et meget godt marked for laks og for produkter av sild og makrell, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Eksportrekord for laks
Ved utgangen av mai var eksportverdien av laks på 12,6 milliarder kroner som er en økning på 1,5 milliarder eller 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. I mai økte verdien av norsk lakseeksport med 133 millioner kroner eller 5 % i forhold til mai 2010.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 39,21 kroner. Detter er 73 øre lavere enn prisnivået i mai 2010 og 3,54 kroner lavere enn i forrige måned. Ørreteksporten falt i perioden januar – mai med 96 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 518 millioner kroner. Dette er en nedgang på 15 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Økning for sild og makrell
Eksporten av sild økte med 330 millioner kroner til en samlet verdi på 2 milliarder kroner for årets fem første måneder. Det er en økning på 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Eksporten av makrell økte i samme periode med 242 millioner kroner til 711 millioner kroner. For sild skyldes økningen vekst i eksportprisen mens for makrell bunner veksten både i økt pris og volum.

Oppgang for klippfisk
Hittil i år er det eksportert hel klippfisk til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 108 millioner kroner eller 9 % i forhold til i fjor. Fordelt på art vokser klippfisk av torsk med 12 % til totalt 768 millioner, sei med 9 % til 510 millioner, mens lange går ned med 10 % til 47 millioner og brosme går tilbake med 29 % til 38 millioner kroner.

Saltfisken øker
For perioden januar til og med mai økte eksporten av saltfisk med 153 millioner kroner eller 29 % til en samlet verdi på 722 millioner kroner. Eksporten til Portugal økte med 48 % til totalt 498 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.