Norge og EU er blitt enige om kvote på 6.163 tonn for reker i 2019. Dette er en mye mindre kvote enn i fjor og den foreløpige kvoten for 2019.

Reduksjonen er i tråd med felles forvaltningsplan og anbefaling fra det Internasjonale Rådet for Havforskning (ICES). Det vil i tillegg til årets kvote bli overført en ubrukt kvote på 500 tonn fra i fjor.

 – Det er synd at bestanden er så lav for reker at vi må redusere kvoten. Men bærekraftig forvaltning er alltid viktigst. Jeg er imidlertid glad for at det kan se ut som bestanden er på vei opp og at 2020 vil bli et bedre år, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 

Norge og EU er også enige om å redusere kvoten for sei i år til 103,327 tonn. Bakgrunnen er at ICES nylig har endret sin opprinnelig kvoteanbefaling for 2019. Partene valgte å følge det nye rådet.