Kvoteanbefalingen for sei øker betydelig. Oppdatert kvoteråd er på 140 653 tonn, som er vel 24 000 tonn høyere enn rådet som ble gitt i vår. Rådet for torsk er bare ubetydelig endret. For hyse er det anbefalt en kvote på maksimalt 39 461 tonn (totalfangst) for 2017.

ICES har offentliggjort oppdaterte råd på noen bestander i Nordsjøen. Oppdateringene er i henhold til en avtale om at rådene for Nordsjøen gis om våren. I avtalen heter det at ICES – i de tilfellene hvor det gjennomføres tokt i tredje kvartal – oppdaterer rådene i november dersom rekrutteringsindeksen avviker fra prognosene.

Oppdatert kvoteråd for hyse er på 140 653 tonn (vårens råd var på 116 605 tonn).For torsk ble det oppdaterte rådet ubetydelig endret sammenlignet med i vår: Det er snakk om en nedgang på 72 tonn. For hyse ble det ikke gitt noe råd våren 2016, da bestandsvurderingen var svært usikker og en ønsket en grundig gjennomgang av både data og modell. ICES anbefaler en hysekvote for 2017 på maksimalt 39 461 tonn totalfangst.