DEL

-Eksporten av norsk laks til Kina og Hong Kong har økt med 30 prosent i verdi hittil i år, og vi regner med videre vekst i tiden som kommer. Laksen har også fungert som god drahjelp for Norge når det gjelder introduksjon av andre arter i dette store markedet. Det sa seniorrådgiver Gunvor Holst i Eksportutvalget for fisk til Kystmagasinet, da vi besøkte standen deres på den store fiskeri- og sjømatmessen i Dalian i november.


( 06.01.2011 )

[raw]

Holst var meget godt fornøyd med standen, messen og besøket da vi snakket med henne på arrangementets siste dag. Eksportutvalget for fisk frontet den norske paviljongen, som hadde en av de mest gunstige plasseringene på China Fisheries and Seafood Expo i Dalian, i den nordøstlige delen av Kina. Det store og høyt hengende skiltet ”Seafood from Norway” var noe av det første som fanget blikket ved inngangen til den største hallen.

 

Årets Asia-messe var godt besøkt, og langt bedre enn tilsvarende messe for tre år siden, i følge Gunvor Holst. Hun og de andre tre representantene fra Eksportutvalget for fisk som var til stede på arrangementet i Dalian (to fra Beijing kontoret og to fra kontoret i Tromsø) hadde nok å henge fingrene i de tre dagene messen varte.

 

Det var tydelig at både kinesere og andre likte det de så på den norske standen. Og som alltid på slike messer, var det også mulighet for kunder og andre besøkende til å teste de norske produktene. Profesjonelle kokker lagde velduftende smaksprøver hver dag, og det var som regel kø for å smake. EFF promoterte både laks, pelagiske arter, hvitfisk, reker og kongekrabbe på messen, og det manglet ikke på interesserte kjøpere av både ferske, levende og frosne produkter.

 

Innovasjon Norge og EFF hadde med seg åtte firma på den norske paviljongen på årets China Fisheries and Seafood Expo. Disse var Coast Seafood, Coldwater Prawns of Norway AS, Grieg Seafood AS, Hallvard Lerøy AS, Norway Pelagic AS, Norway Royal Salmon AS, Seaborn AS og Sekkingstad AS.

 

De fleste av de norske representantene på paviljongen hadde fokus på laks og ørret, men gledelig var det også å se spesialister på pelagiske arter og kaldtvannsreker og hvitfisk. De norske utstillerne var godt fornøyd med besøket, og alt tyder på videre deltakelse på den årlige fiskeri- og sjømatmessen i Kina.

 

Norsk sjømat til Kina har vokst formidabelt så langt i 2010. Etter årets ni første måneder var eksportert verdi på over 1,5 milliarder kroner. Det er forventet at rekorden blir slått kraftig i inneværende år. Fjorårets tall på 1,6 milliarder ble passert allerede i oktober i år. Fra Norge eksporteres det forruten laks, særlig hvitfisk som torsk, hyse og sei. I tillegg selges det betydelige mengder makrell, som gjerne videresendes til andre markeder.

 

Eksportutvalgets for fisk sin representant i Asia, Åshild Nakken, uttalte til kinesiske aviser i november at hun forventet at Kina i løpet av året ville passere Japan som det viktigste markedet i Asia for norske laks.
2010 har vært et begivenhetsrikt år når det gjelder norsk fisk og Kina.

 

I forbindelse med Expo 2010 i Shanghai har både Hans Majestet Kronprins Haakon, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og en rekke næringslivsledere og andre prominente besøkt Kina for blant annet å promotere norsk fisk, og spesielt laks. Berg-Hansen fikk blant annet æren av å ønske laks nummer 10 million velkommen til det kinesiske markedet under sjømatuken i Shanghai i midten av oktober.

 

Men det har ikke bare handlet om laks. Fra Norge eksporteres det særlig hvitfisk som torsk, hyse og sei, i tillegg til betydelige mengder makrell. Men disse videresendes gjerne til andre markeder, mens det produktet som i største grad blir igjen og spises i Kina, er laks.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.