Årets norske fangst av krill i Antarktis er den laveste siden 2013. Totalt ble det fanget 177.000 tonn mot 185.500 tonn i fjor. Året før ble det fanget 188.500 tonn. Førstehåndsverdien av fangsten ble også redusert fra 83,4 millioner til 64,0 millioner kroner.


( 28.11.2017 )

Hovedårsaken til fallet er sannsynligvis at det i år bare er Aker Biomarine som har fisket krill, etter at møringen Stig Remøy sitt rederi Emerald Fisheries, som eide krilltråleren Juvel, fikk økonomiske problemer. Dette resulterte i at tråleren Juvel lenge ble liggende i arrest i Skagen i Danmark, hvoretter Emerald Fisheries gikk konkurs og Aker Biomarine kjøpte opp Juvel.

Årets fiske startet i januar og ble avsluttet i september. Den norske fangsten utgjør rundt halvparten av den totale fangsten av antarktisk krill. Årets krillfiske startet i januar og ble avsluttet i september.

Norsk fangst av antarktisk krill

  Krill
  Kvantum

tonn

Førstehåndsverdi

Mill kr

2005 9 209 3 011
2007 53 861 17 077
2008 69 542 22 259
2009 49 216 16 642
2010 119 072 43 005
2011 119 482 56 345
2012 92 970 47 468
2013 140 421 71 098
2014 178 013 75 902
2015 188 448 83 367
2016 185 698 83 367
2017 177 002 63 994

Kilde Fiskeridirektoratet