Verdien av Chiles sjømateksport falt med 19 prosent i første halvår i år, fra 3,182 milliarder dollar i første halvår 2014 til 2,574 milliarder amerikanske dollar, ifølge statistikk offentliggjort av landets fiskeridirektorat SUBPESCA.


( 21.10.2015 )


Eksporten av atlantisk laks utgjorde hele 49,2 prosent av eksporten (1,270 milliarder dollar), til tross for et fall i verdien på 14,7 prosent. Nest viktigst målt i verdi var Stillehavslaks som utgjorde 12,1 prosent. Regnbueørret kom på en tredje plass tross et fall i verdien på hele 39,6 prosent.

Hele 80,1 prosent av verdien av Chiles sjømateksport kom fra oppdrett, hvilket innebærer at viltfanget fisk bare utgjorde 513,5 millioner dollar.