Krabbene kan redde tareskogen fra kråkebollene.


( 18.06.2014 )


Store mengder kråkeboller har de siste 45 årene beitet ned tareskogen fra Trønderlag og nordover, helt opp til grensen til Russland. Men nå ser det ut til at taren vokser tilbake og dette er viktig for mer produksjon i havet, økt biologisk mangfold, og flere skjulesteder for fisk. Mye av æren for at ting nå er på bedringens vei går til krabben.

 

– Vi har gjennom de siste to tiår observert at kråkebollene har trukket seg gradvis tilbake fra Trønderlag og nordover. Tareskogen har nå vokst tilbake et godt stykke opp til Helgeland og Salten, forteller Hartvig Christie, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

 

– Vi har gjort detaljerte kartlegginger og innsamlinger langs hele den aktuelle kyststrekningen – samt utført mer detaljerte eksperimenter på havbunnen og i laboratoriet, sier Christie.

 

Forskerene påpeker at noen arter krabbe sister kråkeboller og når krabbebestanden går opp korrelerer dette med nedgang i kråkebollebetanden i området.

 

Ønsker du å lese mer om dette, se forskning.no.