DEL

Onsdag og torsdag arrangerer Norges Råfisklag, med støtte fra Innovasjon Norge, den årlige krabbe- og skalldyrkonferansen i Trondheim.


( 07.01.2014 )

[raw]

I motsetning til mange aktører innen torskesektoren, kan både fiskere og produsenter av taskekrabbe si seg fornøyd med tingenes tilstand hvor etterspørselen øker og prisen til fisker er stigende.

 

Konferansen starter med en gjennomgang av fjorårets sesong med innlegg fra salgslag, fiskere og produsenter. Ingelill Jacobsen fra Norges Sjømatråd vil orientere om markedet for taskekrabbe og andre skalldyr før en representant fra Ravnkloa tar for seg omsetningen av sjømat i Trondheimsregionen. Espen Hanson fra Nordic Group runder av markedsbolken og det knytter seg interesse til hva den til tidligere fiskeriutsendingen i Spania har å meddele forsamlingen om markedet for skalldyr og sjømat generelt.

 

Andre land er langt flinkere enn Norge når det gjelder foredling av krabbe og andre skalldyr. Her fra en utstilling på sjømatmessen i Boston.

 

Selv om taskekrabben står i fokus for konferansen, er det som vanlig satt av tid til andre tema. Roar Olsen fra Norgesskjell vil orientere om produksjon av blåskjell. Trond Ottemo fra Fiskeridirektoratet er bedt om å gi en status for forvaltningen av hummer og leppefisk. Et fiske som gjerne blir kombinert med fangst av taskekrabbe.

 

Potensielle arealkonflikter i kystsonen er også satt på dagsordenen. I år blir taretråling viet oppmerksomhet ved at Guri Stuevold fra Sør-Trøndelag fylkeskommune orienterer om forvaltning av tare i Trøndelag etterfulgt av innlegg fra Hallgeir Bremnes, Biotrål og fisker Odd Inge Viken.

 

Konferansen avrundes med et tema som opptar svært mange i fiskerinæringen, nemlig rekruttering. Her blir det innlegg fra Lovise Otterlei i ”Sett Sjøbein” og Julian Vangen som leder et sjarkprosjekt for Nordmøre og Trøndelag.

 

Det er ventet i overkant av 70 deltakere på konferansen og det er gledelig at konferansen også i år får besøk av en delegasjon fra Frøya videregående skole.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.