DEL

I India merkes den globale finanskrisen i form av  redusert etterspørsel etter sjømat i eksportmarkedene. I Thailand argumenteres det for reduksjon i rekeproduksjonen. Men uavhengig av globale problemer, så øker britenes appetitt for laks. I USA skal avfall fra fiskeoppdrett bli alger. Disse skal det produseres i diesel av. På Filippinene øker oppdrettsproduksjonen, mens sildefiskerne i den amerikanske delstaten Maine går tøffere tider i møte.


( 10.11.2008 )

[raw]

Kochin, India: Finanskrisen merkes

Indiske sjømateksportører merker fallende etterspørsel etter deres produkter på grunn av den globale finanskrisen. Internasjonale kunder velger rimeligere alternativer enn dyre oppdrettsreker. November og desember er normalt våre beste eksportmåneder. Men nå faller etterspørselen, sier Anhwar Hashin, nasjonal leder for den indiske assosiasjonen av sjømateksportører. Høyere fraktrater og banker som nå bruker lengre tid på å godkjenne kredittgarantier enn før, er med på å forverre situasjonen. Hashin forventer et fall i eksportert volum på 20 til 30 prosent fra mars i år til mars 2009.

 

Bangkok, Thailand: Reduser produksjonen

Somsak Paneetatyasai, leder for thailandske Thai Shrimp Association sier til Bangkok Post at dårlig økonomi vill tvinge oppdrettere til å redusere biomassen i anleggene. Det blir nå diskutert om den thailandske rekeproduksjonen må kuttes 10 til 20 prosent på grunn av forventet reduksjon i den globale etterspørselen. Paneetatyasai tror den thailandske målsettingen om å produsere 500,000 tonn reker i 2009 må endres. Istedenfor bør produksjonsmålet være 350.000 tonn, som er 50.000 tonn mindre enn antatt produksjon I år.

 

Edinburgh, Skottland: Britene spiser mer laks

Det britiske konsumet av skotsk laks har ifølge The Times  økt med 22 prosent de siste to årene. Britene har med andre ord økt konsumet med 40 millioner måltider, på tross av stadige konflikter med miljøaktivister. Skotsk oppdrettsnæring er nå bare forbigått av storfe i verdi. Oppdrett er i verdiskapning nå viktigere enn både gris, sau og kommersielt fiske. Det er forventet at skotske lakseoppdrettere vil øke produksjonen moderat fra 129.930 tonn i fjor til 136.000 tonn i år.

 

Florida, USA: Fiskeavfall blir diesel-alger

Neptune Industries, Inc. har I en pressemelding fortalt at de har gjort betydelige fremskritt innen oppdrett av alger for produksjon av biodiesel. Neptune Industrier har lykkes i å bruke avfall fra oppdrett av fisk til gjødsel. Håpet er nå å kunne bruke avfall fra oppdrett av fisk, reker og andre organismer til algeproduksjon. På den måten vil problemavfall fra oppdrett bli gjort om til profitabel produksjon av biodiesel.

 

Manila, Filippinene: Krabbe og reker øker

Produksjonen av tigerreker og mudderkrabbe viser kraftig vekst. Ifølge direktør Malcolm Sarmiento i Bureau of Fisheries and Aquatic Resources var Filippinenes oppdrettsproduksjon på 516.000 tonn I andre kvartal I år. Det var en økning på 2,63 prosent. Tigerreker økte i volum med hele 39,73 prosent. Dette skyldes at mange oppdrettere har skiftet fra fiskearter med lav verdi til de mer verdifulle rekene. Produksjonen av mudderkrabbe økte med nesten 17 prosent, noe som i første rekke skyldes økt produksjon av krabbeyngel.

 

Portland, USA: Sildereguleringer strammes til

Myndighetene i den amerikanske delstaten Maine vurderer strengere reguleringer av sildefiskeriet. Det er foreslått innført forbud mot fiske enkelte dager, kvoter vil bli gitt for en eller to måneder om gangen. Det er allerede innført forbud mot partråling etter sild i kystnære farvann fra juni til utgangen av september. I denne perioden er fisket i disse farvannene bare åpnet for fiske med ringnot. I perioden hvor bare notbåter har adgang til fisket, er det dager det ikke er lov å losse sild. Inntil i år har ringnotbåtene valgt å ikke fiske på disse dagene. Men i år har de begynt å fiske på dager det ikke er lov å bringe fisk til land. Myndighetene vurderer derfor å innføre fiskeforbud i stedet for landingsforbud.

 

Flåten i Maine har i år levert mindre enn 45 000 tonn fra det viktigste sildefisket. Silda brukes primært som åte i det omfattende hummerfisket. Prisene for åte til bruk i hummerteiner er nå nesten oppe på historisk rekordnivå.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.