DEL

I påvente av en egen handlingsplan for forvaltning av sårbare havbunnshabitater har Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartfestet i alt 14 områder med korallforekomster der fiskere er forpliktet til å utvise særskilt aktsomhet under fiske.


( 28.01.2010 )

[raw]

I den såkalte «Utøvelsesforskriften» er det allerede angitt åtte områder der alt fiske med bunnslepende redskap er forbudt. Forskriften slår imidlertid også fast at det skal utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev (aktsomhetsplikten).

 

Godt dokumenterte områder
Revene som nå er kartfestet er korallområder som foreløpig ikke er omfattet av et særskilt vern mot bunntråling. Områdene er imidlertid allerede godt dokumentert av Havforskningsinstituttet, både gjennom opplysninger fra fiskere og ved hjelp av videoundersøkelser.

 

Fiskeri- og kystdepartementet har understreket at aktsomhetsplikten gjelder uavhengig av om hvorvidt korallforekomstene er kartfestet eller ikke. Kartfestingen er derfor ment å være til hjelp for fiskere og andre brukergrupper, slik at de lettere skal kunne overholde aktsomhetsplikten.

 

Kan påføre redskaper stor skade
Selv om hovedbegrunnelsen for tiltaket altså er å beskytte korallrevene mot ødeleggelse peker fiskerimyndighetene også på at kartfestingen vil være til nytte for fiskerne. Det fins flere eksempler på at fiske på eller ved korallrev har påført fiskeredskaper betydelig skade, og tilsvarende store økonomiske tap for fiskeren.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelSlipper til i russisk sone
Neste artikkelLoddefisket er i gang

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.