DEL

Koordineringsenheten for makrellfiske (KOM) ved Fiskeridirektoratets regionkontor i Ålesund har vært operativ siden 19. september da de første ringnotfartøyene startet årets makrellfiske. Flere fartøy har fisket opp sin kvote, og av totalkvoten på rundt 120 tusen tonn står det igjen en rest på 37 tusen tonn, melder Fiskets Gang.


( 17.10.2008 )

[raw]

Under makrellfisket er det lagt opp til at fire ringnotfartøy og en tråler bemannes med feltinspektører fra Fiskeridirektoratet. Inspektørene følger fartøyene fra makrellfisket starter til kvotene er oppfisket.

 

– Primæroppgaven for inspektørene om bord i disse fartøyene er å påse at fangst ikke blir dumpet eller neddrept, og at andre bestemmelser om fangstdagbokføring og opplysningsplikt ved landing blir fulgt, forteller seksjonssjef Anne Bjørnsen i Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal.

 

Inspektørene tar også ut prøver fra ulike fangstområder som blir sendt til Havforskningsinstituttet for nærmere kartlegging og analyse.

 

– Ved KOM utveksler vi kontinuerlig opplysninger med Kystvakten om kvotestatus, innmeldinger, kontrollstatus både fra sjø og land, og utveksler og foretar felles risikovurderinger, sier Bjørnsen.

 

– Kystvakten følger makrellfisket på feltet og påser at fisket foregår forsvarlig. Ved to tilfeller har en på bakgrunn av rapport fra Kystvakten truffet vedtak om avkortning av kvote, ettersom fartøyene hadde større fangster enn de klarte å ta om bord, forteller Bjørnsen.

 

Status 16.10 basert på innmeldinger:
• SUK: 19 fartøy tildelt cirka syv tusen tonn. Oppfisket vel fire tusen tonn.
• Ringnot: 80 fartøy tildelt cirka 79 tusen tonn. Oppfisket 50 tusen tonn.
• Kyst over 13 meter: vel 60 fartøy tildelt cirka 12 tusen tonn. Oppfisket nærmere ni tusen tonn.
• Trål: 28 fartøy tildelt cirka syv tusen tonn, men har ikke startet ennå.
Av landet kvantum er cirka 40 prosent landet i Møre og Romsdal, 33 prosent i Region Vest, 22 prosent i Region Sør, mens nærmere 5 prosent er landet i utlandet. Regionkontorene har som målsetting å kontrollere 15 prosent av landet kvantum, og ti prosent av alle landinger.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.