Regjeringen foreslår innskjerping av leveringsforpliktelsene og innføring av kjøpsplikt for landindustrien. Dette vil ramme norsk hvitfiskindustri generelt, og foredlingsselskapet Norway Seafoods og fangstselskapet Aker Seafoods spesielt.


( 19.06.2012 )


[raw]

-Forslagene er overraskende og lite gjennomtenkt. Dette gir ikke mer råstoff og trygger ikke arbeidsplasser langs kysten. Konsekvensen kan være «aktiv dødshjelp» for landanlegg som foredler hvitfisk, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

    
 
Regjeringen foreslår endringer i forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse for å bringe ordningen tilbake slik den var før 2003, samtidig som man beholder den sekundære leveringsplikten til regionen. Det vil bli sendt på høring et forslag om å innføre en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg.

 

-Vi har sett fram til at fiskeriministeren skulle presentere en sjømatmelding som peker på mulighetene for å skape en lønnsom norsk hvitfiskindustri. Isteden opplever vi at regjeringen foreslår tiltak som gjør forholdene for industrien enda vanskeligere, sier Farstad.

 

Tre av fire arbeidsplasser er nedlagt i den norske filetindustrien siden midten av 1990-tallet, over 2 000 personer har mistet jobben, og Norway Seafoods er i dag en av få aktører med foredlingsanlegg langs kysten. Analyser som er gjennomført for Norway Seafoods anbefaler selskapet å konsentrere foredlingskapasiteten og satse på ett større anlegg i henholdsvis Finnmark og Nordland.

 

Industrien har tapt penger i lang tid. Regjeringens forslag betyr at situasjonen går fra vondt til verre. Ytterligere plikter vil medføre enda større tap. Norway Seafoods har i dag ca. 600 arbeidsplasser langs kysten, og har laget en konkret plan som sikrer 540 lønnsomme arbeidsplasser.

 

-Vi har hele tiden sagt at leveringsplikten verken er problemet eller løsningen for landindustrien. Nå blir leveringsplikten til problemet. Anleggene blir pålagt å kjøpe fisk de ikke kan benytte. Industrien har ikke pengene til å kjøpe fisken og risikerer å tape penger for hver kilo om dette gjennomføres, sier Farstad.

 

Fangstselskapet Aker Seafoods, som står for en stor andel av leveransene til markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods, ser med bekymring på regjeringens forslag.

 

-Aker Seafoods rammes direkte av forslaget om å innføre en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods og fortsetter:

 

-Regjeringens forslag er alvorlig for alle i hvitfiskindustrien. Når situasjonen er usikker for Norway Seafoods, må vi vurdere hvordan vi best mulig kan sikre verdiene til Aker Seafoods.

 

Regjeringen varsler endringer i leveringsplikten

 
Regjeringen har i dag varslet at et forslag til endringer i leveringsplikten for torsketrålere vil bli sendt på høring. Ifølge en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet er hensikten med forslaget å bringe ordningen nærmere intensjonen slik den var før 2003, samtidig som man beholder den sekundære leveringsplikten til regionen. Det foreslås også å innføre en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap mellom fartøy og begunstiget landanlegg, samt en tidsfrist for forhåndsinnmelding til Norges Råfisklag før levering av fangst.
 
Aker Seafoods oppfatter at forslaget rammer norsk hvitfisknæring generelt og Aker Seafoods spesielt, og vil arbeide for at det ikke blir vedtatt i den form som er beskrevet i meldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet. Aker Seafoods oppfatter at forslaget er et direkte resultat av de endringer i industristruktur for foredlingsanlegg i Nord-Norge som er anbefalt av rådgiverne til selskapets samarbeidspartner Norway Seafoods Group AS.
 
«Vi har klart uttalt at slike endringer vil kreve forhåndsgodkjennelse fra fiskerimyndighetene. Vi stiller oss derfor uforstående til at regjeringens forslag fremmes før anbefalingene om endringer i industristruktur er realitetsbehandlet av Norway Seafoods Group AS  og av myndighetene. Dersom forslaget gjennomføres vil det kunne få betydning for fremtidig lønnsomhet og investeringsevne i Aker Seafoods», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

[/raw]