Kongekrabben har blitt et lite Klondike for sjarkflåten i Finnmark. Siste ti år er fisket kvantum mer enn halvert, mens fangstverdi samtidig er mer enn doblet. I 2009 ble det fisket 5.613 tonn kongekrabbe til en førstehåndsverdi av 127,6 millioner kroner. I fjor ble det til sammenligning bare fisket 2.311 tonn, men verdien var hele 385,8 millioner kroner.

12. august satte Norges Råfisklag minsteprisen for kongekrabbe ned med 11 kroner. Det betyr at krabbe over 3,2 kilo har en minstepris på 160 kroner per kilo, krabbe med størrelse 2,2 til 3,2 kilo 155 kroner per kilo, mens krabbe mellom 1,6 og 2,2 kilo har en minstepris på 110 kroner per kilo.

Årsaken til reduserte minstepriser er at prisene på fryst kongekrabbe har falt i det internasjonale markedet. Det gjenstår å se om fallet i prisen vil fortsette. Det er signaler i markedet om at Russland kommer til å øke sine fangster i Stillehavet kraftig i årene fremover. Det kan bety at prisen nådde en topp i fjor, og nå vil synke fremover.