Kystmagasinet 5.14: Karmøy og Veavågen har fått et nytt flott fiskefartøy, Quo Vadis. Dette er en kompleks og avansert tråler som ble overlevert fra Tersan i Tyrkia før sommeren og som i dag ligger i Danmark for videre utrustning. Den er snart klar for fiskefeltene i Nordsjøen.


( 26.08.2014 )


Da artikkelen i vår store Nor-Fishing utgave ble skrevet, hadde nye Quo Vadis fra Karmøy allerede fått testen sjøegenskapene i kuling utenfor kysten av Afrika på sin ferd fra Tersan Shipyard i Tyrkia til Thyborøn Skips og Motor i Danmark. Der skulle hydraulikkanlegget kjøres i gang og resten av utrustningen monteres før den kombinerte tråleren og snurrevadbåten fra Veavågen kunne sette kursen mot fiskefeltene i Nordsjøen.

Valter Rasmussen F. Edmund Mongstad

-Vi har satset friskt med nye Quo Vadis, og er optimistiske, forteller reder Valter Rasmussen. Her avbildet på Nor-Fishing i forrige uke med den ferske båtomtalen i Kystmagasinet foran seg.

 

Har gått smertefritt

Reder Valter Rasmussen forteller til Kystmagasinet at ferden mot nord foreløpig har gått smertefritt for seg. Nybygget har fungert utmerket, og det er en god sjøbåt, slår han fast etter å ha snakket med broren på telefon, som er skipper om bord. Rasmussen regnet med at turen til Thyborøn ville ta vel to uker. Der skal Peder Stette AS montere komplett sløyelinje og rekefabrikk, mens det tidligere nevnte verkstedet blant annet skal ferdigstille og kjøre i gang det store hydraulikksystemet om bord.

 

Nytt trålutstyr skal også tas om bord i Danmark. Det er levert av Åkrehamn Trålbøteri fra hjemkommunen. Når alle installasjoner er unnagjort og alt utstyret er på plass skal fartøyet gjennom en grundig testperiode, forteller rederen. De ønsker å bruke tid på dette, slik at de er sikre på at alt om bord fungerer som det skal når kursen settes mot fiskefeltet. Rasmussen regner med at de vil være i operativ drift i løpet av august. Meningen er å starte fisket med tråling etter reker i Nordsjøen, og håpet er å komme i gang så tidlig som mulig i august.

Quo Vadis styrehus F. Tersan Shipyard

Quo Vadis bro 1 F. Tersan Shipyard

Quo Vadis bro 2 F. Tersan Shipyard

Glimt fra broen og styreposisjonen om bord i Quo Vadis.

 

Toppfart på 13 knop

Det er Seacon i Måløy som har designet dette nye fiskefartøyet, som har målene 34,07×9,50 meter, og som er utrustet med en Cummins hovedmotor på 1820 hk. Valter Rasmussen forteller at de under prøveturen utenfor byggeverftet ved Yalova i Istanbul, oppnådde en toppfart på pluss/minus 13 knop. Han regner imidlertid med at normal marsjfart vil ligge på rundt ti knop. Om bord finnes også to hjelpemotorer, en Scania og en John Deere. Videre er nybygget utrustet med en akselgenerator på 650 kW, som gjør at driftskostnadene for fartøyet kan reduseres betraktelig. Alt kan også samkjøres om det er behov for ekstra krefter.

 

Og krefter er det stort behov for bare når det gjelder drift av det hydrauliske anlegget, som blant annet skal drive store kombinerte snurrevad- og trålvinsjer og enorme tromler. For å illustrere litt dimensjonene på sistnevnte kan det nevnes at hver av de to tromlene, som er plassert under bakken, har kapasitet til 3.800 meter med 50 mm line. Det litt spesielle med dette fartøyet er at det er rigget både for trål og snurrevad og at det er utrustet både med komplette sløylinjer og rekefabrikk. Plassen om bord er med andre ord svært godt utnyttet. De kan også enkelt legge om til pelagisk trål, og det finnes RSW-tanker om bord.

Quo vadis lugar F. Tersan Shipyard

Lugarene er lyse og trivelige.

 

Klager ikke

Men foreløpig er fiske etter vass-sild det nærmeste de kommer pelagisk tråling. Her har Quo Vadis i år en kvote på 520 tonn, som de ikke får fiske i år grunnet forsinket leveranse av nybygget. Den skulle egentlig vært overlevert i januar i år, men gikk fra verftet i Tyrkia først 18. juni. Reder Valter Rasmussen klager imidlertid ikke av den grunn. De tegnet kontrakt på nye Quo Vadis for bare vel ett år siden, og de så raskt at båten var langt mer kompleks en hva byggeverftet hadde sett for seg, og at det dermed ville bli en umulighet med levering i henhold til kontrakt. Det er også tilført merarbeid fra rederiets side, som også har bidratt til forsinket leveranse.

 

-Vi er godt fornøyd med jobben som er utført ved Tersan Shipyard. Vi overtok et skrog som var ferdig bygget på spekulasjon, som var nærmest klar til utrustning, og vi ville aldri klart noe tidligere leveranse om vi skulle startet dette prosjektet fra grunnen av. Kvaliteten på arbeidet som er utført her i Tyrka, er svært god, og vi er overbevist om at vi har fått en funksjonelt og godt fartøy som vil fungere etter forventningene, sier Valter Rasmussen til Kystmagasinet. Det kan nevnes at Quo Vadis er et søsterskrog/overbygg til M-Solhaug, et linefartøy og verdens største håndegner, som ble overlevert sin eier i Båtsfjord tidligere i år.

Quo Vadis messe F. Tersan Shipyard

Mannskapet har gode fasiliteter både når måltidene skal inntas og når det er tid for å slappe av mellom øktene.

 

Flotte fasiliteter

Quo Vadis har flotte fasiliteter for mannskapet om bord, som vil telle fem personer. De vil være fordelt på to skift med lik tid om bord og i land. Nybygget har seks lugarer, tre enmann- og tre tomannslugarer og en stor bysse, messe og salong. Det er brukt lyse materialer i innredningen, noe rederen tror vil bidra til økt trivsel Dette er en type fiskefartøy (ferskfisktråler) som vil være i drift hele året, med bare korte opphold i land for levering.

 

En stor del av driften vil foregå i Nordsjøen på fiske etter ulike arter av hvitfisk, og det vil bli brukt både trål og snurrevad. Snurrevad er den mest kostnadseffektive driftsformen, som vil blir foretrukket fremfor trål såfremt det er mulig. Quo Vadis har også torskekvote nord for 62. breddegrad, noe de har hatt i to år og fisket på gamlebåten Veagutt, som ble solgt til August Fjellsgård i mai i år uten kvoter. Før det hadde de en pelagisk tråler med samme navn som dagens nybygg. Årsaken til bestemmelsen om å bygge nytt, var blant annet at Veagutt, på 24 meters lengde, ble for liten til å drifte med ute i Nordsjøen på fiske hele året. Rederiet brukte også dette fartøyet til å teste ut om dette fisket og driftsformen var noe å satse på. Også Veagutt var rigget for trål og snurrevad.

Quo Vadis seksjon F. Tersan Shipyard

Ved siden av messen er det en stor kjøkkenseksjon med kjøleskap, kaffemaskin og andre fasiliteter. Her er det også tilrettelagt for vannbad for varm buffet.

 

Tradisjonelt rigget

Nye Quo Vadis er et sheltret fartøy som er tradisjonelt rigget. Men utstyret er organisert slik at de kan ta inn fangsten både over trålhekken eller trekke redskapen frem langs skutesiden og pumpe fisken opp ved hjelp av vakuumpumpe.

 

Rasmussen sier til Kystmagasinet at han ser optimistisk på driften og økonomien for det nye fartøyet. Han slår videre fast at ressurssituasjonen i Nordsjøen er god for de fleste arter. Han mener også at de andre artene av hvitfisk i Nordsjøen, så nær som torsk, ikke er godt nok utnyttet. Det gjelder både hyse, lysing, breiflabb og andre hvitfiskarter. Årsaken til det tror han er lave priser på fisken, og at det tradisjonelle trålfisket i Nordsjøen er for dyrt å drifte.

Quo Vadis i Tyrkia F. Tersan Shipyard

Quo Vadis har flotte linjer og er vakker å se til.

 

Satset friskt

-Vi har satset friskt med nye Quo Vadis, og er optimistiske. Torskeprisene kan jo ikke gå lenger ned, så de vil bare gå en vei, oppover. Vi har også fått en svært anvendelig båt med stort fremtidig potensial, og som kan brukes til mye. Den kan blant annet forlenges, og den kan enkelt rigges om til pelagisk fiskeri, sier Valter Rasmussen, som ikke ønsker å oppgi eksakt pris på herligheten, annet enn at den ligger under 100 millioner kroner.

 

De er fire eiere av nye Quo Vadis, Valter Rasmussen selv og hans to brødre Karl og Magne. Neste generasjon er også inne på banen, en nevø av førstnevnte, Vermund Lunde. Alle har sitt faste arbeid om bord. De tre brødrene er fiskeskippere, mens sistnevnte er maskinist. Valter Rasmussen vil bare i liten grad være om bord. Han tar seg i dag av det administrative arbeidet, fra kontoret i land i Veavågen på Karmøy.