DEL

Den tropiske øyen Mauritius i det Indiske hav ønsker å øke oppdrettsaktiviteten. NIFES i Bergen bidrar med kompetanse slik at en hensiktsmessig lovgivning og overvåkning for fisk og fôr kan bygges opp.


( 25.05.2009 )

[raw]

Mauritius er en øy på 2000 kvadratkilometer med i overkant av en million innbyggere og en økonomisk sone for sine havområder på hele 1,9 millioner kvadratkilometer. Øya har i dag ett oppdrettsanlegg for havabbor, og det utredes nå tildeling av seks nye.

 

I 2008 initierte Norad et tre-årig prosjektsamarbeid mellom Center for development co-operation in fisheries, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som norske parter, og Ministry of Agro Industry and Fisheries (MAIF)  på Mauritius. Målet for prosjektet er kompetanseoverføring innen forvaltning av fiskeri- og oppdrettsaktiviteter.

 

– Gjennom flere arbeidsmøter og veiledning skal NIFES bidra til kompetanseheving i offentlig forvaltning på Mauritius, og til å bygge opp overvåkningssystemer for øyas opprettsaktivitet. Dette inkluderer produksjon av fiskefôr, medisinbruk og kontroll av medisinrester i fisk, forteller Bjørn Tore Lunestad, forsker ved NIFES og ansvarlig for den delen av prosjektet som omfatter legemidler.

 

Mauritius er et mottaksland for fisk. Det vil si at fisk fra flere nasjoner landes og foredles på øya, noe som gir stabile leveranser av fiskeavskjær. Allerede i mai i år arrangerte NIFES og MAIFs et arbeidsmøte på Mauritius om hvordan dette råstoffet kan utnyttes best mulig, hvilket regelverk man bør følge og hvilken overvåkning det er hensiktsmessig å gjennomføre.

 

– Fremmedstoffer i fiskefôr kan ha betydning for fiskehelsen og mattryggheten, noe som gjør det viktig med god kontroll, overvåkning og et hensiktsmessig regelverk, sier Lunestad.

 

– Det er også viktig at fisken får et godt fôr. Arbeidsmøtet i mai omhandlet blant annet fiskeernæring, fôrmidler og fôrregelverk. Senere arbeidsmøter vil dreie seg om systemer for kontroll av salg og bruk av legemidler til fisk og overvåkning av restkonsentrasjoner av slike stoffer i fisk.

 

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vil konsentrere sin aktivitet rundt regelverk knyttet til fiskeriressursene

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.