Nye Remøybuen er i full drift på fiske utenfor Øst-Finnmark, og både båt og alt det tekniske om bord har fungert prikkfritt i de ukene de har vært i drift. I begynnelsen av september lå nybygget klappet til kai i Båtsfjord etter levering av 30 tonn torsk dagen før. Remøybuen er en kompakt og svært godt utstyrt snurrevadbåt med målene 27,99x9,50 meter. Dette er det minste fartøyet som har satset på elektriske vinsjer, og det har vært en stor suksess.

Remøybuen ble døpt 27. juli, men allerede 13. juli leverte fartøyet sin første fangst med torsk (70 %) og sei. I løpet av fem-seks ukers drift har de fisket rundt 300 tonn på Øst-Finnmark. Av dette er 240 tonn torsk og resten sei og hyse. Det fortalte reder Han Sigvald Remøy til Kystmagasinet da vi pratet med han den andre dagen i september. Været på fiskefeltene utenfor Finnmark hadde stort sett vært godt i hele fiskeperioden.

Remøybuen klar for dåp.

Fornøyd med fiskepriser

Remøy er usikker på om de klarer årets kvote på torsk før året er omme, men at de satser på det. Han var godt fornøyd med fiskeprisene. Torsken ble betalt med 30 kroner kiloet, hysen med 11-12 kroner og seien med åtte kroner kiloet. Det er ikke all verden for sistnevnte art, men med en snittvekt på 1-2 kilo er vel det som forventet. I følge det som tidligere er nevnt vil Remøybuen fiske både på kysten av Finnmark, rundt Bjørnøya og i Barentshavet. Rederen regner med at de vil ligge på rundt 200 driftsdøgn i året med nybygget.

Når det gjelder status for selve fartøyet og alt det tekniske om bord er Remøy strålende fornøyd. Alt har virket som det skal. Remøybuen er utstyrt med fabrikk fra MMC First Process, som består av både fryseri og ombordproduksjonsfabrikk. Foreløpig hadde de bare tatt i bruk sløyelinjene. Men også under dekk har alt virket som det skal.

Skipperen har kontroll med det meste fra sin styrestol.

Topp kvalitet ferskvare

Leveransen fra MMC inkluderer alt fra mottaksbinge til ferdig produkt i lasterom. Tidligere har satsningen vært at fisken har ligget i kar med is, mens i denne nye fabrikken vil fisken komme inn i fabrikken i sjøtemperert vann, videre rett inn i sløyefabrikken og derfra ferdig sløyd og hodekappet til tre vertikalfrysere. På den måten vil fisken beholde kvaliteten som om den kom direkte fra sjøen til matbordet.

Rederen trekker også frem de elektriske vinsjene som en stor suksess. Fartøyet har to elektriske vinsjer med 3.500 meter tau, samt to nettromler. Også fabrikken har elektrisk drift, og alt blir drevet at to aggregater på 320 kW. Så langt viser driften at de sparer 30-40 prosent energi ved bruk av elektriske dekksvinsjer, og forbruket har ligget på 130-140 kW under fiske.

Hovedmotoren i Remøybuen er en Yanmar 6EY17W på 749 kW. Dette er Yanmars EY-serie fremdriftsmotorer med middels turtall, som er bygget med unik teknologi basert på lange tradisjoner, og som gjenspeiler konseptene «økt livssyklusverdi» og «miljøvennlig ytelse».

En bra fangst med torsk heises om bord.

Har snurrevad på trommel

Vinsjene er for øvrig levert av Seaonics mens hele fartøyet er utrustet ved Vard i Tomrefjord. Skroget er bygget i Romania, og selskapet som har designet nye Remøybuen, i samarbeid med rederiet, er West Maritime i Fosnavåg. Dette er også hjemmehavnen til kystbåten. Det kan ellers nevnes at dette er det minste, norske fartøyet som har satset på elektriske vinsjer. Rederiet har også snurrevaden på trommel, noe som etter hvert har blitt mer og mer vanlig for de som driver med denne type redskap.

Vi tok også en kjapp prat med Trond Kvalsund i West Maritime, selskapet bak design og engineering av Remøybuen. De er godt fornøyd med oppdraget og ikke minst med det ferdige resultatet. Normalt sysler de mest med ombyggingsoppdrag, men synes det er flott med et nybygg innimellom. Selskapet er lokalisert midt i sentrum av Fosnavåg, der tre personer har sitt daglige virke. I tillegg har de en avdeling i Kroatia med 12-15 ansatte, som arbeider med engineering og mye av dette rettet mot Vard-systemet.

Styrehuset er lyst og trivelig og skipperen har god sikt til alle kanter.