DEL

Norges Fiskarlag sendte i går et brev til Mattilsynet. Jan Skjærvø viser til oppslag i fiskeriavisene i den senere tid angående ferskvannsfisken asiatsk pangasius som blant annet selges i EU og her i landet i konkurranse med norske fiskeprodukter. SE TILSVAR FRA FISKARLAGET NEDERST


( 12.03.2009 )

[raw]

Denne fisken har blitt markedsført under utallige navn, og som Skjærvø så riktig påpeker også blitt markedsført som “Det beste havet kan tilby”. Det siste er og blir misvisende, –  – fisken har aldri svømt i saltvann.

 

Skjærvø sier også i brevet at det er direkte misvisende å markedsføre fisken som rik på omega3-fettsyrer all den tid det ikke finnes spor av marin omega3-fettstyrer i fisken. Han henviser også til rykter om at pangasius inneholder tungmetaller.

 

I siste utgave av MEA, bladet til Fiskarlaget, slakter redaktør og informasjonssjef  Knut Arne Høyvik pangasius som et svært dårlig produkt. Han har kommet til en helt annen konklusjon enn tusener på tusener av europeiske restaurantkokker som har satt fisken på menyen. Interessant.

 

Hadde Fiskarlagets informasjonssjef brukt litt tid sammen med sin sjef på å fremskaffe informasjon om pangasius, hadde brevet til Mattilsynet i praksis kokt ned til en klage på det ene selskapet som villeder forbrukerne til å tro at fisken lever i havet.

 

Noen fakta:  Pangasius inneholder Omega-3. Mye eller lite i forhold til hva? Lite i forhold til laks og ørret, og mange andre fiskeslag. Det er ikke avslørt noen reelle problemer med tungmetaller i fisken.

 

Dette kunne fiskarlaget fått klarlagt ved å kontakte Nofima, eller laste ned et foredrag som Even Tidemand fra Nofima Marin holdt på Havbrukskonferansen i november: HER

 

New Zealandske myndigheter har undersøkt innholdet i av bakterier, virus og parasitter i pangasius og konkludert med at nivåene ikke er trygge. All fisk inneholder bakterier, virus og parasitter som kan være farlige hvis fisken ikke behandles korrekt.

 

Russland stengte i fjor for all import av pangasius. De har nå åpnet opp for et stort antall vietnamesiske eksportører etter att all eksport av vietnamesisk sjømat var stoppet i tre måneder. Det er grunn til å tro at også russiske myndigheter har kontrollert både hygiene og ikke minst innhold av tungmetall.

 

Brevet til Mattilsynet, og også mange andre uttalelser i pressen om pangasius, tyder på at fiskerinæringen er grepet av pangasiusfrykt. En fisk som ifølge Skjærvø spiser ris og bananer, har, viss suksess defineres som vekst i produksjon, slått norsk laksenæring langt ned i støvlene. En fisk som spiser vegetarmat er mer uangripelig enn norsk laks som blir herset i norske og utenlandske media på grunn av appetitten på fiskemel og fiskeolje.

 

Det som nok gjør Fiskarlaget nervøst er vel neppe at fisken spiser “ris og bananer”. (Hvilket blir som å si at laks spiser lodde, ansjos og rapsfrø!). At fisken har lite omega-3 er også et opportunt argument. Men Skjervø blir tydeligvis nervøs når nye produkter er med på å endre forbrukerne sitt fiskeforbruk over hele kloden.

 

Undertegnede, og mange med meg som i fjor var med vil hevde at pangasius er et godt produkt som har gjort suksess på grunn av kombinasjonen av kvalitet, utseende, smak og pris. Selvsagt kan Høyvik ha vært svært uheldig med den pakken med pangasiusfilet han kjøpte, og som gjorde at han dømte fisken nord og ned i Mea. Om han likte fisken, tror jeg han ikke ville våget å skrive så. Her er det nok snarere snakk om programforpliktet smak…

 

Pangasius har kommet for å bli. Det fokus Fiskarlaget setter på fisken gjør tilsist vietnamesiske produsenter enda bedre til å tilpasse seg europeiske krav til kvalitet og hygiene.

 

Når rykter om pangasius spres, tildels rykter basert på “nyheter” som hadde sin opprinnelse i Frankrike i fjor vår, blir dette like galt som å godta og spre videre alt det uriktige som er sagt og hevdet om norsk fisk i internasjonale medier.

 

Pangasius har kommet for å bli værende i frysediskene. Den vil beholde en del av markedet for frossen fiskefilet. Etter at kulde reduserte den kinesiske tilapiaproduksjon i fjor, er det i år ventet kraftig vekst i kinesisk tilapiaproduksjon. Denne fisken har også inntatt europeiske frysedisker, – norske inkludert. Eksporten til Europa vil øke.

 

Tror Fiskarlagets leder at han kan stoppe et konkurrerende produkt ved å demonstrere mangel på kunnskap og ved å spre rykter? Er det slik han vil at norske eksportører skal øke salget av norsk torsk og annen fisk, – ved å spre falske rykter og ved å snakke negativt om konkurrerende produkter?

 

Eller kanskje er veien å gå å markedsføre norsk hvitfisk som et kvalitetsprodukt som er verd en høyere pris enn pangasius? Kanskje det er bedre å bruke tid på å diskutere markedsføring og produktutvikling isteden for å vise kunnskapsløshet i brever som legges ut offentlig? Norsk fiskerinæring trenger ikke en kampanje mot pangasius,… det som trengs er en kampanje for norsk fisk. Det trengs fokus på den kvalitet, særegenhet og de helsemessige fordeler norsk fisk kan tilby forbrukerne, ikke på sverting av konkurrenter.

 

Jeg har tillit til at mattilsynet sammen med sine europeiske samarbeidspartnere fortsatt vil verne forbrukerne mot både importerte og lokale produkter. Jeg håper jeg kan få like stor tillit til at norsk fiskerinæring klarer å markedsføre norsk fisk godt nok til at fiskere, produsenter og eksportører kan drive en økonomisk sunn virksomhet.

 

Dessverre, nå virker det som om pangasius har lammet enkelte sin evne til å tenke strategisk. Men det skyldes neppe tungmetaller, heller svikten i torskeprisen.

 

Av Terje Engø

 

TILSVAR FRA FISKARLAGET:

Du tar feil – vi har lest NOFIMA rapporten og kan oppsummere følgende fra den :

 

– Lipider i pangasius. 2%  og inneholder  0,05% omega3 ( Betrakter du dette som rikelig omega3?) Ingen ernæringsfysiologer mener det!

 

– Forholdet mellom omega6 og omega3 er svært ugunstig for pangasius og tilapia

 

– Marginal helsegevinst ved å spise pangasius og tilapia

 

Jeg tar til etterretning at du mener at en ansvarlig organisasjon som Norges Fiskarlag ikke skal kommentere forhold som er direkte feil!

 

Hvis du hadde lest brevet til Mattilsynet nøye ville du ha sett at det står følgende: Videre har det i pressen versert rykter om at pangasius inneholder tungmetaller, noe vi regner med at Mattilsynet undersøker nærmere.  Norges Fiskarlag har ikke sagt at det finnes tungmetaller i pangasius.

 

Hvorfor kommenterte du ikke intervjuet med direktør Jan Trollvik i Eksportutvalget i Fiskeribladet Fiskaren av 4. mars d.å. i sakens anledning?Jeg som trodde journalister var opptatt av å få fram fakta!!!

 

Jeg som trodde journalister var opptatt av å få fram fakta!!!

 

Knut Eriksen

 

Norges Fiskarlag

 

SVAR TIL KNUT ERIKSEN

Hvis det er så at rapporten er lest, så burde det vel i brevet til Mattilsynet ikke så kategorisk blitt fastslått at det ikke finnes spor av Omega3 i pangasius? Jeg tror leserne ser hvem som holder seg til fakta eller ikke.

 

Der får dere også svar på spørsmålet om tungmetall. Må forvøvrig legge til at pangasius importert av Polar Seafood tidligere har blitt trukket fra Rema og Coop. Slikt kan brukes i retorikk. Men kan raskt  bli en boomerang hvis det legges frem oversikt over norsk fisk som er trukket tilbake eller stoppet i ulike markeder.

 

Jeg fastslår at fisken inneholder omega3, — og spør: Mye eller lite i forhold til hva? Torsk inneholder lite i forhold til laks. Men det skal ikke mange torskebiter til for å dekke dagsbehovet på 500 mg. Så hva er mye, hva er lite? Fiskarlaget fastslår at fisken ikke inneholder Omega3. Det er feil.

 

Hvorfor bruker dere ikke fakta i informasjon fra Nofima istedenfor å gi ukorrekt informasjon? Der avklares spørsmålet rundt tungmetall også.

 

Derfor oppfatter jeg dessverre brevet som et usaklig spark mot pangasius, og skrevet mer av indremedisinske årsaker enn noe annet.

 

Når det gjelder Jan Trollvik kunne jeg sikkert kommentert det også. Men jeg valgte nå engang å kommentere et offisielt brev fra en viktig og stor interesseorganisasjon sent til norske myndigheter.

 

Som journalist prøver jeg å holde meg til fakta. Det gjør åpenbart ikke Norges Fiskarlag denne gang.

 

Terje Engø

 

Journalist

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.