Lakseåret 2013 utviklet seg som et velregissert fyrverkeri, med en finale hvor markedet ga en femtilapp per kilo for laks i den mest travle delen av året. Oppdretterne fikk en fantastisk julepresang i form av voldsom inntjening. Spørsmålet er om det etter den søte kløe kommer den sure svie. Tidligere erfaringer tilsier det.


( 20.12.2013 )

[raw]

Mangel på laks i 2013 er vel neppe noe som kan tillegges dyktig planlegging hos norske oppdrettere, men heller gi grunn til å takke værguder og andre guder som normalt ikke er snille.

 

Selv oppdrettere og eksportører pakker frem svineribbe og pinnekjøtt, etter å ha spist utallige pliktmiddager og lunsjer med laks i løpet av året. Har markedets desperate priskamp for å sikre laks i butikkdiskene medført at kundene straks januar kommer med smalhans, bestemt seg for å la laks være laks.

 
For på ett tidspunkt må importører og røykerier tjene penger. I juletiden selges så mye annet, at da må billig laks være på plass i hyllene. Ellers kan kunder gå tapt. Og laksen må selges til en pris kundene vil betale.

 

I fjor ble det ved utgangen av uke 50 eksportert 1.097.130 tonn laks rund vekt. I år er kvantum til samme tid 1.059.100 tonn. En svak nedgang. Dette kvantumet økte nok oppdretternes fortjeneste mer enn hva en produksjonsøkning på ti prosent ville gjort. Omsetning og fortjeneste er ikke det samme.

 
Hva viser tallene når vi nå går inn i Julemodus. I jubelen over flotte bunnlinjer, er det mye som burde kjøle ned jubelen. Etter en trend hvor andre land har tatt stadig større andel av norsk laks, har EU igjen økt sin andel. Nye markeder som er skapt ved hjelp av markedsinnsats har blitt ofret.

 

Det er ikke mange ukene siden enkelte eksportører, med Marine Harvest i teten, klaget over problemene i det kinesiske markedet. Har de noe å klage over. Eksporten av fersk laks til Polen økte med 7000 tonn til nesten 108.000 tonn, og vil passere 110.000 tonn før vi går inn i det nye året. Skal vi gjette på at mye av laksen er råstoff til Marine Harvest-kontrollerte Morpol? Verdens største lakserøykeri. Hadde Marine Harvest noe laks å selge til Kina? Eller er det irriterende at mye laks går bakveien inn i Kina. Denne leveres i stor grad av andre enn Marine Harvest. Mens importen av fersk laks til Kina falt fra 10.840 tonn til 7.393 tonn, økte importen til Vietnam fra 8.628 tonn til 16.492 tonn. Doblingen av importen til Vietnam skyldes ikke økt konsum i Kina, men en porøs grensekontroll på grensen mellom Vietnam og Kina.

 

I festtaler og ulike viktige fora har det blitt fokusert på at det må satses mer på foredling av laks i Norge. Det skilles mellom foredling og høyforedling. Teknologisk utvikling har gjort det enkelt å filetere laks pre-rigor. Frem til og med uke 50 ble det eksportert 101.000 tonn fryst og fersk filet. Hele 726 tonn mer enn i fjor. Økning i produksjonen av høyforedlede produkter skal vi i all høflighet ikke trekke frem.

 

Kan norsk fiskeforedlingsindustri slå seg selv på skulderen og si seg fornøyd med en økning på 726 tonn filet? Eller må en innrømme at norsk lønnsnivå gjør foredling, både simpel filetering og høyere grad av foredling lite lønnsomt. Vi har en næring dominert av store selskaper, lokomotiver som politikerne for få år siden likte å kalle dem. De overlater til gründere å etablere lite lønnsom høyforedling. Når et produkt eller merke er etablert, er de fleste lokomotiver mest opptatt av å kjøpe opp og flytte arbeidskrevende virksomhet ut av landet.

 

Det er helt forståelig. Intet er gjort for å tilrettelegge for lønnsom produksjon i Norge. Mye er gjort, både fra ulike regjeringer og fagbevegelse for å sørge for å fjerne håpet om lønnsom foredling i Norge. Alle har forklaringer, men det meste er bortforklaringer. EUs toll på bearbeidede produkter er en av bortforklaringene som gir ro i sjelen. Så lenge det er toll på foredlede produkter er det ingen grunn til å markedsføre norskproduserte produkter. Det er jo så mye lettere å fylle kasser med hel slaktet laks. Markedsføring er mye mer komplisert.

 

En takk burde i disse juletider gå til de få som fortsatt forsøker å vise at det mulig!

 

Det er grenser for hvor mye produktivitet kan økes. Selv lavt lønnede arbeidstakere i andre land kan øke sin lønnsomhet. Teknologi og kunnskap kjenner ingen grenser. Norge, som i år eksporter over en million tonn laks, hadde ved utgangen av uke 50 bare eksportert 1927 tonn røykt laks. Ett tall som burde dempe stemningen på etter festtaler om nye lakserekorder i Lakseåret 2013.

 

[/raw]