DEL

Marine Harvest fortjener skryt. Etter at både selskapet har fått juling både her i landet og ikke minst i Chile, er tiden inne for noen rosende ord. Delvis på grunn av et rosverdig prosjekt for å redusere lakseplagen, men kanskje mest for de selskapet på en åpen og ærlig måte vedkjenner seg at lakselus er et problem. Dette er en mediestrategi mange innen av næringen har mye å lære av.


( 30.05.2009 )

[raw]

I løpet våren har norsk oppdrettsnæring fått rundjuling i norske og til dels utenlandske medier. I Norge har Norske Lakseelver langt på vei lykkes i å legge det meste av skylden for sviktende laksebestander i norske elver på oppdrettsnæringen. I Hordaland har et handlingslammet byråkrati i første rekke representert ved Fiskeridirektoratet rystet mange ved å offentliggjøre rømningstall for regnbueørret i Osterfjorden de selv ikke kan være i stand til å tro på. Til tross for at de har mulighet til å foreta egne estimater og dermed overkjøre oppdretterne, valgt de å ikke gjøre slik til tross for at det både her på denne nettsiden og fra annet hold ble dokumentert at noe var riv ruskende galt med de offisielle tallene.  Nå venter vi spent på hvilke tall som kan legges frem når den ansvarlige oppdretteren i løpet av mai skal ha slaktet ut merden fisken rømte fra.

 

Det hele kunne vært løst ved at oppdretterne ble pålagt å telle fisken i merder umiddelbart etter at et ukjent antall fisk hadde rømt. Det ville gi bedre tall enn estimater basert på fôrforbruk.

 

Parallelt med at sakene ovenfor gikk i media klarte oppdrettsnæringen, godt hjulpet av et evneløst FHL, å demonstrere for den norske befolkning at de ikke vet hvor mye fisk som går med til å produsere en kilo laks, samtidig som de prøvde å roe ned debatten om luseproblemet med å si at lus er en naturlig del av økosystemet. Det samme er bendelorm, hodelus og andre parasitter.

 

Så hvorfor åpner jeg med å si at Marine Harvest fortjener skryt. Forklaringen er at de sist fredag sendte ut en pressemelding hvor de opplyste at de skulle utvikle oppdrett av berggylte. Denne leppefisken skal settes ut i oppdrettsanlegg for at den skal holde laksen rein for lus. I pressmeldingen legger de ikke skjul på at lakselus er et problem. De kommer ikke med snodige bortforklaringer og annet vås slik mange representanter for oppdrettsnæringen har gjort i høst. Istedenfor å rote det hele til, klarer de på en god og ansvarsfull måte å gi det korrekte signalet: De vedkjenner seg at det finnes et problem, og det problemet bør det finnes en god løsning på. En slik løsning kan være utstrakt bruk av leppefisk. Millioner skal satses. Lykkes Marine Harvest vil garantert mange følge etter.

 

Pressemeldingen fra Marine Harvest er gjengitt i en artikkel på Kystmagasinet. no. Den er interessant lesning. Den viser en fornuftig mediestrategi. Den er det motsatte av hva vi har sett av strategi, eller totalt fravær av sådan i høst. Hadde Sjøtroll AS ved Sveinung Sandvik på et tidlig tidspunkt sørget for å være i forkant med korrekt informasjon ville han sluppet å skylde på at media kryssklipper og tar ting ut av sin sammenheng. Undertegnede ville sluppet å trekke fram banaliteter som hodelus og  bendelorm i forbindelse med uttalelser fra personer i FHL-systemet. Istedenfor å si at lus er en naturlig ting, kunne de heller sagt at vi har et problem som vi prøver etter beste evne finne en løsning på. Dessverre, til nå har vi (næringen) ikke vært gode nok. Ved å anerkjenne eksisterende problemer hadde de sluppet å bli drevet fra skanse til skanse og til dels latterliggjort i mange miljøer opptatt av problemer relatert til oppdrettsnæringen.

 

For Per Gunnar Kventseth ved Norsk Sjømatsenter må prosjektet til Marine Harvest føles som en stor seier. Få har kjempet så hardt i år etter år for å forstå at leppefisk er en effektiv avlusingsmetode. Og kanskje viktigst, mens lakselusa kan utvikle resistens mot medisiner og medisinene kan ha en negativ innvirkning på miljøet, er bruk av leppefisk svært miljøvennlig.

 

Igjen, Marine Harvest fortjener skryt. Noen vil nok bruke pressemeldingen og si; – Se, nå innrømmer de hva vi har hevdet i lang tid. Istedenfor bør de som fristes til å hovere, heller gi sin støtte til konstruktive tiltak og ærlighet. Det vil tjene alt fra laksebestanden i norske elver til en næring som over tid kan bli viktigere for Norge enn det olje og gass er i dag. Olje og gass produksjon vil aldri bli en bærekraftig industri i et lengre perspektiv, men det kan derimot oppdrettsnæringen bli.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelStarter oppdrett av leppefisk
Neste artikkelFramtidas fiskeri?

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.