Islandske myndigheter vurderer å innføre en egen eksportavgift på uforedlet fisk. Island opplever den verste økonomiske krisen i moderne historie. Noe må gjøres for å skape arbeidsplasser og inntekter til staten. De islandske ideene burde norske myndigheter også vurdere.


( 15.05.2009 )


[raw]

Nå er kanskje ikke eksportavgifter alltid en lur måte å sikre statlige inntekter. De svekker i utgangspunktet konkurranseevnen til eksportørene. På den annen side, blir avgiften brukt til å markedsføre fiskeprodukter samtidig som den gjør det mer økonomisk attraktivt å foredle fisk i Norge er det ikke like sikkert at dette er en dum idé.

 

Hvis norske myndigheter innførte en tilsvarende avgift, la oss si på åtte prosent på frossen hel hvitfisk, seks prosent på filetblokk, fire prosent på frossen filet single pakket. Null eksportavgift på røkte, hermetiserte og marinere produkter, og null på all fisk pakket i porsjonspakninger av ulike typer.

 

Ville dette fremtvinge økt satsing på foredling i Norge. For folk flest virker det meningsløst når Findus og andre sender norsk fisk til Asia for å bli pakket i forbrukspakninger der. Det kan umulig være noe hokus pokus å skjære torskefilet i porsjonsstykker og pakke disse i plast eller papp marinert eller naturell. Men det er tydeligvis mer lønnsomt for de store selskapene å betjene europeiske markeder fra asiatiske fabrikker enn fabrikker i Nord-Europa.

 

Presses råstoffet som sendes ubehandlet ut av landet opp i pris, samtidig som produkter foredlet i Norge mottar støtte i form av generisk markedsføring i ulike markeder, kan vinnerne bli de mindre og mellomstore bedriftene som i dag ikke har mulighet til å måle krefter med de store internasjonale gigantene.

 

Resultatet kan bli at store supermarkedskjeder finner den allerede ”dyre” norske hvitfisken for dyr, sammenlignet med konkurrentene sin fisk, vil det kunne argumenteres. Men det er sikkert mulig å finne en måte å lage en grenseoppgang mellom det som skal direkte ut i ferskfiskmarkedet og det som sendes ut som industriråstoff.

 

Islendingene er kanskje ikke de vi våger mest å stole på når det gjelder å komme opp med smarte forretningsideer. Smarte islandske forretningsfolk har gjort landet til et konkursbo. Men det er kanskje nettopp islendingene vi bør lytte til. I hvert fall bør myndighetene lytte. Innfører Island eksportavgift på fisk som sendes ubehandlet ut, vil noen norske eksportører smile. De vil se dette som et nytt konkurransefortrinn for norsk industriråstoff. Det vil bli som å pisse på seg for å holde varmen. En stund vil vi tjene på dette. Men på sikt vil vi stå igjen med skjegget i postkassen som stor eksportør av industriråstoff, mens islandske eksportører spiser større og større andeler av markedet for ferdige produkter.

 

Antakelig vil en avgift kreve masse kreativitet for og ikke komme i konflikt med WTO-regler og EU sine konkurranseregler. Men det er så absolutt på sin plass å vurdere en avgift. En avgift som belønner de som satser på foredling av norsk fisk.

[/raw]