DEL

Journalist Anne Marte Blindheim i Dagbladet prøver i en artikkel mandag 24. april å smi tabloide poenger på Kjell Inge Røkke, samt selskaper han er tilknyttet, sin tilknytning til  Havforskningsinstituttet. Det mer enn insinueres at forbindelsene er usunne. – Styremedlemmer i Aker Seafoods har og har hatt tunge verv i Havforskningsinstituttet. Låner forskere og utstyr, skriver Dagbladet.


( 30.04.2009 )

[raw]

Administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet har i en kommentar lagt ut på instituttets hjemmeside, og gjengitt her på Kystmagasinet.no, avdramatisert det hele og oppklart alle spørsmålene på en god og saklig måte.

 

Saken har likevel en del interessante aspekter, langt utover det som angivelig er kjernen i Dagbladets sak, forbindelsene mellom Røkke og virksomheter knyttet til ham og Havforskningsinstituttet. 

 

At to forskere har vært lønnet av TRG i forbindelse med forskning har vært offentlig kjent. Det er meg ukjent at noen i fiskerinæringen har sett noe negativt i dette. Heller tvert i mot da denne forskningen og redskapsutviklingen har hatt til hensikt å utvikle teknologi som skal gjøre fiske mer bærekraftig.

 

Kan antall dager et forskningsfartøy er i drift økes ved såkalt oppdragsforskning, er det ingen tvil om at det er til fordel for både forskningen, fiskerinæringen generelt og oppdragsgiver.

 

At Arbeiderpartimedlemmet og styremedlem i Aker Seafoods ASA Lisbeth Berg-Hansen sitter i styret til Havforskningsinstituttet, oppnevnt av Fiskeridepartementet, er vel mindre suspekt enn at hun også er styremedlem i FiskeribladetFiskaren, hvor Dagbladet gjennom NHST er største eier. Berg-Hansen ble i fjor utnevnt som landets 40. mest mektige kvinne. Hun er ikke valgt inn i avisens styre på grunn av sin mediefaglige bakgrunn. Men heller på grunn av sine forbindelser inn i politiske organer som følge av at hun tidligere blant annet ar vært statssekretær ved statsministeren sitt kontor, NHO hvor hun tidligere var ansatt og norsk fiskerinæring hvor hun er godt kjent.

 

Det kan være sikkert være viktig for en avis FiskeribladetFiskaren som mottar millioner i pressestøtte å ha en fot inn i politiske miljøer, og det kan være viktig for en fiskeriavis å ha en fot inn i fiskerinæringen. Ikke for å la seg styre, men for å lytte. Mange vil sikkert misunne både Aker Seafoods ASA, Havforskningsinstituttet og FiskeribladetFiskaren å ha henne med på laget.

 

Hun har sikkert like sterk ryggrad som de fleste av tabloidpressens journalister, og vil vite når hun bør erklære seg inhabil. Hun er vel neppe Aker Seafoods representant inn i Havforskningsinstituttets organer enn hun er FiskeribladetFiskaren sitt sendebud til Medietilsyn og Kulturdepartementet når saker om pressestøtte skal behandles.

 

Det kan føles som om poenget her ikke er at Havforskningsinstituttet har forbindelser til næringslivet. Poenget er forbindelser til Kjell Inge Røkke. Nå må det igjen sies at sikkert mange interessante linjer kan trekkes mellom noen av Dagbladets styremedlemmer og ulike interesser i andre selskaper. Det er nødvendigvis ikke noe suspekt i dette. Men jeg forstår at det er gøy å knytte noe opp mot Røkke. Det er ikke saken som selger, men Røkke. Denne gang har Dagbladet prestert et tabloid selvskudd. Jeg antar styret i Dagbladet er satt sammen på bakgrunn av medlemmenes bakgrunn og kunnskap med tiltro til at de ve når de er habile eller innhabile. Det er fristende å antyde at opplagsutviklingen kan tyde på det motsatte. Men det blir nok like tabloid som Dagbladets sak om Havforskningen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.