Natt til fredag er årets kolmulefangst bare tusen tonn fra å runde 90.000 tonn. Det Norges Sildesalgslag karakteriserer som et uvanlig godt fiske sør og vest i internasjonal sone har bidratt til dette. Svært lite har så langt blitt levert til konsum. Rundt en tredjedel av fangstene siste sju døgn er solgt til danske fiskemelfabrikker.


( 01.03.2013 )


[raw]

Store fangster og dårlig betaling for kolmule levert til konsum gjør at det aller meste av fangstene går til fiskemelproduksjon.

Bare 6500 tonn har så langt blitt levert til konsum. Selv om det er en stor fordel i form av kort seilingstid for å levere kolmule til konsum, virker det nok hemmende på interessen så lenge prisen for leveringer til konsum har ligget over tjue øre per kilo under prisen for råstoff til melproduksjon.

I fjor ble bare 16.000 tonn av den norske kvoten på 118.000 tonn levert til mel. I år er kvoten på 189.000 tonn, og situasjonen er snudd på hodet. Det gjenstår nå i overkant av 100.000 tonn av kolmulekvoten. Antallet fangster som leveres til konsum vil mest sannsynlig øke, men kvantum vil mest bli atskillige lavere enn i fjor.

– Mange båter har hatt store hal på kort tid ute i internasjonal sone og det må vi flere år tilbake for å finne, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget ifølge salgslagets nettside.

Den siste uken har fisket dabbet av i internasjonal sone og kolmulen har trukket inn i EU-sonene, og det fiskes nå i området litt vest av Porcupine-banken. Men hele 55 000 tonn er tatt i internasjonal sone så langt. Dette er mer enn det kvantum som i følge avtalen med EU måtte fiskes utenfor EU-områder. Tirsdag denne uken kom meldingen om at fartøyene som har kvoter igjen har fått økning i EU-sonen, opplyser Sildelaget.

Siste sju døgn er det fisket rett under 50.000 tonn. Nesten 16.000 tonn av dette er solgt til de tre danske fabrikkene Triplenine i Thyborøn, Hanstholm Fiskemelfabrikk og Fiskernes Fiskeindustri i Skagen av ti norske fartøyer. I tillegg har Havsbrun på Færøyene kjøpt 1770 tonn.

 

[/raw]