Britiske forskere fra Kings College I London har funnet spor av blant annet kokain og ketamin, det siste også kjent som voldtektsdop, i strandlopper (Gammarex pulex). Disse funnene har skapt større medieblest i Storbritannia enn funn av mikroplastikk og insektmidler i krepsdyrene.

I forskningsrapporten som er publisert i tidsskriftet Environment International, blir det opplyst at prøver ble tatt i fem ulike elver, Aide, Box, Deben, Gipping og Waveney i Suffolk. Det ble funnet spor av kokain i strandloppene i samtlige elver. Mengdene av kokain og bedøvelsesmiddelet og rusmiddelet ketamine, også kjent som «voldtekts-dop», var ikke på et nivå som utgjør noen fare for mennesker.