Krillselskapet Rimfrost har fått fullt medhold i ankesaken i Frostating lagmannsrett, som Aker Biomarine anla mot Rimfrost knyttet til patenter for krillforedling.

I tillegg til at Rimfrost fikk fullt gjennomslag for sitt syn, har lagmannsretten dømt Aker Biomarine til å betale saksomkostninger for Rimfrost på til sammen nesten ni millioner kroner for behandlingen i Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

I tillegg til å bekrefte den klokkeklare dommen fra tingretten, forsterker lagmannsretten på viktige områder vurderinger i favør av Rimfrost. Lagmannsretten skriver blant annet at  «Aker BioMarine hadde ingen god grunn til å prøve saken gjennom anke, og ikke noe punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos lagmannsretten om resultatet.»

– Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusende for Aker, og lagmannsretten forsterker dommen ytterligere. Jeg ser at Aker uttrykker overraskelse over dommen. Det gjør ikke vi. Den er som forventet, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost.

Hovedeier Stig Remøy i Rimfrost. Foto: Rimfrost.

Med bakgrunn i lagmannsrettens klokkeklare vurdering av Akers ankegrunnlag, finner Remøy det merkelig hvis Aker skulle velge å prøve å få saken behandlet i Høyesterett.

– Vi i Rimfrost er tilfreds over at en lang og krevende sak har fått det utfallet vi hele tiden har forventet. Nå bør Aker forstå at nok er nok, og at de tar til etterretning domstolens klare tilbakemelding om det svake grunnlaget de har hatt for en langvarig og kostbar rettsstrid, sier Remøy.

Det er advokatene Ronny Lund og Dina Brask i Wiersholm som har ført saken for Rimfrost i begge rettsinstanser.

– Vi er svært tilfredse med lagmannsrettens dom. Den bekrefter og forsterker den allerede klokkeklare dommen fra Søre Sunnmøre tingrett. Vi merker oss spesielt at lagdommerne sier at ingen punkter eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos dem, sier Lund.

Dommen i Frostating lagmannsrett er den siste i en rekke på mer enn 10 rettsavgjørelser på rad i Norge og USA som har gått i favør av Rimfrost de siste årene, knyttet til uenigheter mellom Aker og Rimfrost.

– Det har vært en krevende kamp som har kostet både krefter og penger, i tillegg til at den har tatt lang tid. Men vi har hele tiden visst at det vi står for er rett, og i dag er jeg glad for at retten så tydelig slår dette fast, sier Remøy.

Om Rimfrost AS:

Rimfrost er en ledende aktør innen produksjon av innovative og helsefremmende krillprodukter til humant konsum, oppdrett og dyr.

Rimfrost har to konsesjoner for krillfiske i Antarktis og har utviklet nye metoder for fangst og foredling av krill som gjør at selskapet er verdensledende innen miljø og bærekraft.

I fjor høst inngikk Rimfrost kontrakt med verftsgruppen Westcon om bygging av verdens mest moderne og miljøvennlige krilltråler. Totalprisen er på over en milliard kroner, og den maritime klyngen på Sunnmøre og andre norske virksomheter vil få oppdrag for nærmere en halv milliard kroner som følge av byggingen. Tråleren vil være klar til krillfangst i Antarktis i 2022.

Selskapet har kontor i Ålesund, Fosnavåg, New Zealand og USA.